Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 03 - Good Health and Well-Being

Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi

Chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc có sức khỏe tốt. Sức khỏe ảnh hưởng đến mọi thứ, từ việc ta tận hưởng cuộc sống đến công việc ta có thể thực hiện. Đó là lý do tại sao có Mục tiêu đảm bảo mọi người đều có bảo hiểm y tế và tiếp cận với các loại thuốc và vắc-xin một cách an toàn và hiệu quả. Trong 25 năm trước những mục tiêu phát triển bền vững, chúng ta đã có những bước tiến lớn – tỷ lệ tử vong ở trẻ có thể phòng ngừa giảm hơn một nửa và tỷ lệ tử vong của bà mẹ đã giảm gần như thế. Tuy nhiên, một vài con số khác vẫn còn rất cao, như 6 triệu trẻ em tử vong hàng năm khi chưa tròn 5 tuổi, AIDS là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ vị thành niên ở Châu Phi Hạ Sahara. Chúng ta có đủ khả năng để xoay chuyển điều đó và biến mục tiêu một cộng đồng khỏe thành hiện thực.

Tài nguyên liên quan