Tài nguyên

Chế biến một món ăn nhẹ lành mạnh và đóng gói

ở giữa
Vegetables Photo: © iStock-1314102469_nungning20
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Khoa học Trái đất
Các chủ đề
Biến đổi khí hậu Hệ sinh thái Tính bền vững
Thời gian hoạt động
45- 60 phút

Hoạt động này sẽ xem xét việc chế biến một món ăn nhẹ đơn giản lành mạnh và cách các sản phẩm địa phương giúp ích cho nền kinh tế của chúng ta. Đồng thời giúp trẻ em có cái nhìn sâu sắc về tầm quan trọng của bao bì phân hủy sinh học, thứ có thể làm phân trộn và hiểu được tại sao nó lại đóng một phần thiết yếu trong việc bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Thực phẩm chúng ta ăn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tốt, bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật và cho chúng ta cơ thể khỏe mạnh.

Thực phẩm mang mọi người và các cộng đồng đến với nhau. Mỗi vùng miền có đặc sản địa phương rất riêng, có giá trị và nổi tiếng. Điều này có tầm quan trọng rất lớn vì nó tạo ra các cơ hội kinh tế chính yếu cũng như giúp giảm tác động môi trường. Nó làm vững mạnh cộng đồng, duy trì việc làm tại địa phương và nâng cao thu nhập của nông dân.

Ngành công nghiệp thực phẩm và ngành công nghiệp đóng gói luôn song hành với nhau. Đóng gói có trách nhiệm và hiệu quả thân thiện môi trường trở nên quan trọng trong thời gian gần đây. Điều này thật quan trọng trong việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên hành tinh của chúng ta.

Mục tiêu chính
  • Trẻ em sẽ hiểu tầm quan trọng của dinh dưỡng qua việc nấu một món ăn nhẹ lành mạnh không dùng lửa.
  • Trẻ sẽ xem xét các lựa chọn đóng gói và hiểu về tầm quan trọng của bao bì thân thiện môi trường.
  • Thông qua thí nghiệm và quan sát thực tế, trẻ sẽ nhận biết sự khác nhau về thời gian phân hủy giữa bao bì nhựa và bao bì thân thiện môi trường.
  • Trẻ sẽ có thể nhận thức được các nguyên liệu có sẵn tại địa phương và hiểu về khái niệm “quãng đường thực phẩm”.
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Dinh dưỡng là gì và tại sao nó quan trọng?
  2. Bạn thích loại đồ ăn nào? Ẩm thực địa phương hay ẩm thực quốc tế?
  3. Các cửa hàng/ chợ nông sản địa phương giúp đất nước chúng ta phát triển như thế nào?

Các tác giả

Yoshida Menon, Preveena Nandakumar