Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về việc từ chối trách nhiệm của trang web chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại seadstem@goethe.de

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với SEADSTEM

Tất cả thông tin trên trang web này – www.seadstem.org – được công bố với mục đích tốt và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung. SEADSTEM không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính đầy đủ, mức độ tin cậy và độ chính xác của thông tin này. Bạn tự chịu rủi ro cho bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (SEADSTEM). SEADSTEM sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách mở các siêu liên kết dẫn đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng dẫn đến các trang web hữu ích và có đạo đức, nhưng chúng tôi không kiểm soát nội dung và bản chất của các trang web này. Các liên kết dẫn đến các trang web khác không phải là đề xuất của chúng tôi cho tất cả nội dung trên các trang web đó. Chủ sở hữu và nội dung trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa liên kết có thể đã trở nên “tiêu cực”.

Xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể áp dụng các chính sách và điều khoản bảo mật khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hãy đảm bảo kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của các trang web này cũng như “Điều khoản dịch vụ” của họ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Tài liệu nguồn

SEADSTEM không tự nhận là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các tài nguyên được cung cấp trên nền tảng này và cũng không cho rằng các tài nguyên này ban đầu được phát triển cho hoặc liên kết với SEADSTEM hoặc bất kỳ tổ chức liên kết nào. Các tài nguyên có mục đích dùng làm một phần tổng hợp về biện pháp tốt nhất được xem xét bởi các nhà giáo dục tình nguyện đến từ Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. SEADSTEM tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ và đã nỗ lực trích dẫn chính xác các nguồn và tác giả gốc của các tài nguyên được cung cấp trên nền tảng. SEADSTEM chỉ lưu các tài nguyên này với mục đích phi thương mại bằng tiếng Anh, cũng như lưu các bản dịch bằng tiếng Khmer, Indonesia, Malay, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam của các tài nguyên này. Nếu bạn gặp bất kỳ trích dẫn không chính xác hoặc cảm thấy một tác giả hoặc nguồn chưa được trình bày chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua chức năng “Phản hồi” ở bên phải màn hình.

SEADSTEM không đảm bảo cải thiện thành tích học tập thông qua việc sử dụng các tài nguyên được cung cấp trên nền tảng. Các tài nguyên có mục đích sử dụng theo quyết định của từng giáo viên trong bối cảnh họ cho là phù hợp với lớp học của mình và trình độ khả năng của học sinh. SEADSTEM hiểu tuyên bố “biện pháp tốt nhất” như là một quá trình dựa trên nghiên cứu, kinh nghiệm và trao đổi ngang hàng đang diễn ra về định nghĩa các đặc tính của “biện pháp tốt nhất” trong lĩnh vực STEM bởi cộng đồng gồm các nhà giáo dục và chuyên gia học thuật. Chúng tôi luôn chào đón những đánh giá và phê bình về nội dung của SEADSTEM thông qua hệ thống xếp hạng trực tuyến. Đồng thời, chúng tôi cũng hoan nghênh và khuyến khích những phản hồi về chất lượng, tính khả dụng và độ chính xác của các tài nguyên từ cộng đồng gồm các nhà giáo dục và chuyên gia học thuật. SEADSTEM cam kết tổng hợp thông tin phản hồi này vào quy trình quản lý nội dung hiện đang áp dụng cho nền tảng.

Đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi cũng như các điều khoản trong đó.

Cập nhật

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng rõ ràng tại đây.

A website by Groupe-dejour.de