Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 15 - Life on Land

Bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý tài nguyên rừng bền vững, chống sa mạc hóa, chống xói mòn đất và ngăn chặn sự mất đa dạng sinh học.

Con người và các động vật khác dựa vào các dạng sống khác trên đất để làm thức ăn, làm sạch không khí, làm nước sạch và là một cách để chống lại biến đổi khí hậu. Thực vật chiếm 80% khẩu phần ăn của con người. Rừng, bao phủ 30% bề mặt Trái đất, có tác dụng giữ cho không khí và nước được sạch và giúp điều hòa khí hậu. Đó là chưa kể chúng là nơi cư trú của hàng triệu loài động vật. Nhưng đất và sự sống trên đó đang bị đe dọa. Đất canh tác đang biến mất nhanh hơn 30 đến 35 lần so với lịch sử. Các sa mạc đang lan rộng. Nhiều loại động vật sắp tuyệt chủng. Chúng ta có thể xoay chuyển những tình thế này. May mắn thay, các Mục tiêu Phát triển Bền vững hướng tới bảo tồn và khôi phục việc sử dụng các hệ sinh thái trên cạn như rừng, vùng đất ngập nước, vùng đất khô và các dãy núi vào năm 2030.

Tài nguyên liên quan