Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 04 - Quality Education

Đảm bảo giáo dục bình đẳng cho mọi người và khuyến khích mọi người học học nữa học mãi

Đầu tiên, những tin xấu cho giáo dục. Nghèo đói, xung đột vũ trang và các tình trạng khẩn cấp khiến nhiều, rất nhiều trẻ em trên khắp thế giới phải nghỉ học. Trên thực tế, những đứa trẻ từ các gia đình nghèo nhất có khả năng nghỉ học cao gấp bốn lần so với những gia đình giàu nhất. Bây giờ là một số tin tốt. Từ năm 2000, mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể: tổng tỷ lệ nhập học ở các khu vực đang phát triển đã đạt 91%. Bằng các biện pháp trong mỗi trường học, đó là một điểm tốt. Bây giờ, chúng ta hãy làm những điều tốt hơn nữa cho trẻ em và đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học và trung học, đào tạo nghề với học phí phù hợp, tiếp cận với giáo dục đại học và hơn thế nữa.

Tài nguyên liên quan

người bắt đầu
The Browning Apple Photo: © iStock-132027480
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 )
Loading...

Hiện tương táo bị thâm

  • Hệ sinh thái
  • Sức khỏe
  • Nghiên cứu khoa học
  • Hóa học