Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 05 - Gender Equality

Đạt được bình đẳng giới tính và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái

Chúng ta có thể chúc mừng vì những tiến bộ đạt được trong việc xây dựng một thế giới thịnh vượng và công bằng hơn. Nhưng vẫn còn một điểm tồn tại. Trên mọi mặt, phụ nữ và trẻ em gái đều tụt lại phía sau. Vẫn còn có sự bất bình đẳng lớn trong công việc và tiền lương, rất nhiều công việc của phụ nữ không được trả lương, như chăm sóc con cái và công việc gia đình, và phân biệt đối xử trong việc ra quyết định chung. Nhưng chúng ta vẫn có thể hy vọng. Hiện tại có nhiều nữ sinh đang đi học hơn so với năm 2000. Hầu hết các khu vực đã đạt được sự bình đẳng giới ở bậc tiểu học. Tỷ lệ phụ nữ được trả lương cho công việc của mình đang tăng lên. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững nhằm xây dựng dựa trên những thành tựu này sẽ đảm bảo chấm dứt phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới.

Tài nguyên liên quan

người bắt đầu
The Browning Apple Photo: © iStock-132027480
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 )
Loading...

Hiện tương táo bị thâm

  • Hệ sinh thái
  • Sức khỏe
  • Nghiên cứu khoa học
  • Hóa học