Tài nguyên

Làm sạch không khí

nâng cao
Cleaning the Air Photo: © iStock-145237344_rehmno
  • Health
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Khoa học Trái đất Kỹ thuật
Các chủ đề
Quy trình kỹ thuật Tính bền vững
Thời gian hoạt động
2-3 giờ

Trong hoạt động này, học sinh thực hiện một thử thách kĩ thuật khi học thiết kế và xây dựng một bộ lọc mà không chặn hơn 50% không khí.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Ô nhiễm không khí là do các hạt rắn, lỏng và một số loại khí lơ lửng trong không khí gây ra. Những hạt và khí này có thể từ khí thải xe hơi và xe tải, nhà máy, bụi, phấn hoa, bào tử mốc, núi lửa hoặc cháy rừng. Các hạt rắn và lỏng lơ lửng trong không khí được gọi là aerosol.

Một số khí trong khí quyển có thể gây ra ô nhiễm không khí. Ví dụ, ở các thành phố, một loại khí gọi là ôzôn là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí. Ôzôn cũng là một loại khí nhà kính có thể vừa tốt vừa xấu cho môi trường của chúng ta Tất cả phụ thuộc vào vị trí của nó trong bầu khí quyển Trái Đất. Ôzôn tăng cao trong bầu khí quyển của chúng ta là điều tốt. Nó giúp ngăn chặn năng lượng có hại từ Mặt trời, gọi là bức xạ. Nhưng, khi ôzôn ở gần mặt đất, nó có thể rất có hại cho sức khỏe của chúng ta. Tầng ôzôn gần mặt đất được tạo ra khi ánh sáng mặt trời phản ứng với một số hóa chất từ nguồn đốt nhiên liệu hóa thạch, như nhà máy hoặc khí thải xe hơi. Khi các hạt trong không khí kết hợp với ôzôn, chúng tạo ra sương khói. Sương khói là một loại ô nhiễm không khí giống như sương mù và gây khó nhìn.

Các kỹ sư thiết kế các phương pháp loại bỏ hạt vật chất từ các nguồn công nghiệp để giảm thiểu tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí. Một trong những thách thức lớn nhất mà các kỹ sư phải đối mặt là tìm ra các kỹ thuật mới để ngăn ngừa ô nhiễm không khí công nghiệp. Các kỹ sư sáng tạo trong việc thiết kế các phương pháp hiện đại để thu hồi chất ô nhiễm, và các công nghệ công nghiệp giúp loại bỏ các hạt vật chất khỏi các nguồn công nghiệp để giảm thiểu tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí. Các kỹ sư cơ khí và môi trường phát triển các công nghệ mới để kiếm soát các vấn đề mà công nghệ cũ đã tạo ra. Ví dụ, các kỹ sư tạo ra hệ thống lọc không khí thường được sử dụng trong gia đình và doanh nghiệp. Trong hoạt động này, học sinh thực hiện thử thách kỹ thuật tương tự khi họ thiết kế và xây dựng bộ lọc để loại bỏ hạt tiêu khỏi luồng không khí mà không chặn quá 50% không khí.

Mục tiêu chính
  1. Có thể mô tả một số nguyên nhân và ảnh hưởng sức khỏe của ô nhiễm không khí.
  2. Có thể sử dụng quy trình thiết kế/kiểm tra/xây dựng để tạo ra một mô hình bộ lọc không khí trong nhà.
  3. Có thể đếm và tính số hạt thu được trung bình trong một khu vực.
  4. Hiểu cách các kỹ sư xây dựng bộ lọc không khí để làm sạch ô nhiễm không khí.
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Có những loại ô nhiễm nào?
  2. Các nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm là gì?
  3. Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn ô nhiễm?

Các tác giả

Integrated Teaching and Learning Program, College of Engineering, University of Colorado Boulder Ben Heavner; Melissa Straten; Malinda Schaefer Zarske; Janet Yowell Courtesy of Regents of the University of Colorado.