SEADSTEM

Sự kết nối giữa STEM với các Mục tiêu Phát triển Bền vững là công thức mạnh mẽ giúp phát triển các kỹ năng quan trọng của thế kỷ 21 trong bối cảnh toàn cầu ngày nay

Bằng cách tích hợp phương pháp giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), học viên không chỉ được làm quen với sự phức tạp của những thách thức toàn cầu mà còn được trang bị các công cụ và phương pháp luận để tư duy phản biện, giải quyết các vấn đề phức tạp và đổi mới để có các giải pháp bền vững.

SEADSTEM - Nền Tảng STEM Kỹ Thuật Số Đông Nam Á, một dự án của Viện Goethe ở Đông Nam Á, cung cấp các tài nguyên mở về giáo dục bằng tiếng Anh, tiếng Miến Điện, tiếng Indonesia, tiếng Thái và tiếng Việt nhằm hỗ trợ giáo viên khoa học trong khu vực triển khai các hoạt động STEM theo dự án. Phương pháp này khuyến khích việc học tập và tham gia tích cực, trong đó học sinh áp dụng kiến thức lý thuyết vào các tình huống thực tế, thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về các môn học và sự liên quan của chúng với SDG.

STEM được ưu tiên cao trong các chính sách và chiến lược giáo dục quốc gia ở tất cả các nước ASEAN (Hiệp hội các quốc Gia Đông Nam Á). Bằng cách cho phép truy cập trực tuyến miễn phí những tài liệu này bằng năm ngôn ngữ ở Đông Nam Á, SEADSTEM hướng tới xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và đảm bảo bất kỳ và tất cả các nhà giáo dục quan tâm đều được trang bị đầy đủ để truyền cảm hứng và chuẩn bị cho thế hệ những nhà kiến tạo sự thay đổi tiếp theo, cũng như hỗ trợ giáo viên đáp ứng các yêu cầu chiến lược STEM từ Bộ Giáo dục tương ứng ở nước mình.

Phương pháp này chuẩn bị cho các bạn trẻ trở thành những người đóng góp tích cực cho xã hội, có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt và thúc đẩy sự thay đổi tích cực

Kỹ năng thế kỷ 21

Việc tích hợp phương pháp giáo dục STEM và phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 là mấu chốt trong các chính sách và chiến lược giáo dục của các nước ASEAN. Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong mô hình này, là người hỗ trợ hướng dẫn học sinh thông qua việc học tập dựa trên dự án và các ứng dụng của STEM trong thế giới thực. Khả năng thích ứng và nắm bắt các phương pháp giảng dạy mới là điều cần thiết để truyền cảm hứng và thu hút học sinh.

Goethe-Institut Logo

Viện Goethe là tổ chức văn hóa của Cộng hòa Liên bang Đức với 157 phân viện tại 98 quốc gia trên toàn thế giới.

www.goethe.de

Viện Goethe hỗ trợ phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác về giao lưu văn hóa quốc tế. Thông qua việc cung cấp thông tin về đời sống văn hóa, xã hội và chính trị, tổ chức giúp giới thiệu bức tranh toàn cảnh về nước Đức. Các chương trình văn hóa và giáo dục khuyến khích sự trao đổi và giao lưu văn hóa. Viện tăng cường hỗ trợ phát triển cấu trúc xã hội dân sự và thúc đẩy sự dịch chuyển toàn cầu.

Thông qua mạng lưới các viện, Trung tâm Goethe, các tổ chức văn hóa cũng như các trung tâm ngôn ngữ, Viện Goethe là điểm liên lạc đầu tiên của nhiều người với nước Đức trong hơn sáu mươi năm qua. Quan hệ đối tác lâu dài với các tổ chức và cá nhân hàng đầu tại hơn 90 quốc gia tạo niềm tin bền vững lâu dài với nước Đức. Viện Goethe là một đối tác cho tất cả những người thường xuyên giao hữu với nước Đức và giao lưu văn hóa Đức, những người làm việc độc lập và không liên quan đến chính trị.