เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 03 - Good Health and Well-Being

รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญเพียงใด สุขภาพของเรามีผลต่อทุกสิ่งสิ่ง ตั้งแต่ความสุขในชีวิตไปจนถึงสมรรถภาพในการทำงาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้เราทุกคนมีระบบการดูแลสุขภาพและได้เข้าถึงยาและวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 25 ปีก่อนที่เราจะมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เราได้สร้างความก้าวหน้าอย่างมากด้วยการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ในเด็กลงถึงกว่าครึ่ง และอัตราส่วนการเสียชีวิตของมารดาก็ลดลงมากเช่นกัน แต่ปัจจุบันยังมีอีกสถิติหนึ่งที่ตัวเลขยังคงสูงอยู่ อาทิ ในทุกปีจะมีเด็กกว่า 6 ล้านคนต้องเสียชีวิตลงก่อนที่จะมีอายุครบ 5 ปี หรือโรคเอดส์ยังคงเป็นโรคอันดับต้นๆ ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของวัยรุ่นในแถบแอฟริกาใต้สะฮารา จึงเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ให้ได้และสร้างสุขภาพที่ดีให้มากกว่าที่เป็นเพียงคำอวยพร

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระดับเริ่มต้น
Water Purification Photo: © iStock Anatoliy Sizov
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

ทำน้ำให้บริสุทธิ์

 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ชีววิทยา
 • เคมี
ระดับเริ่มต้น
Rate Your Reaction Photo: © iStock Worledit
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

หรรษาค่าพีเอช

 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • เคมี
ระดับสูง
Exploring Water Turbidity Using A Smartphone Photo: © iStock iso_petrov
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

ทดสอบน้ำขุ่นด้วยสมาร์ทโฟน

 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
ระดับกลาง
Turning Salt Water into Fresh Water Photo: © iStock_Michał-Chodyra
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 )
Loading...

เปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืด

 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
ระดับสูง
Cleaning the Air Photo: © iStock-145237344_rehmno
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 )
Loading...

เครื่องกรองอากาศ

 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • วิศวกรรมศาสตร์
ระดับเริ่มต้น
The Browning Apple Photo: © iStock-132027480
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

แอปเปิลเปลี่ยนสี

 • ระบบนิเวศ
 • สุขภาพ
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • เคมี
ระดับกลาง
Vegetables Photo: © iStock-1314102469_nungning20
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

ขนมเพื่อสุขภาพกับห่อรักษ์โลก

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับสูง
Modeling Smog Photo: © Image by stevepb from Pixabay
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

แบบจำลองหมอกควัน

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับสูง
Re-Engineering the Circulatory System Photo: © Image by succo from Pixabay
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 )
Loading...

จำลองระบบไหลเวียนเลือด

 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • ชีววิทยา