Sustainable Development Goals
Sustainable Development Goal - 03 - Good Health and Well-Being

รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญเพียงใด สุขภาพของเรามีผลต่อทุกสิ่งสิ่ง ตั้งแต่ความสุขในชีวิตไปจนถึงสมรรถภาพในการทำงาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้เราทุกคนมีระบบการดูแลสุขภาพและได้เข้าถึงยาและวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 25 ปีก่อนที่เราจะมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เราได้สร้างความก้าวหน้าอย่างมากด้วยการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ในเด็กลงถึงกว่าครึ่ง และอัตราส่วนการเสียชีวิตของมารดาก็ลดลงมากเช่นกัน แต่ปัจจุบันยังมีอีกสถิติหนึ่งที่ตัวเลขยังคงสูงอยู่ อาทิ ในทุกปีจะมีเด็กกว่า 6 ล้านคนต้องเสียชีวิตลงก่อนที่จะมีอายุครบ 5 ปี หรือโรคเอดส์ยังคงเป็นโรคอันดับต้นๆ ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของวัยรุ่นในแถบแอฟริกาใต้สะฮารา จึงเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ให้ได้และสร้างสุขภาพที่ดีให้มากกว่าที่เป็นเพียงคำอวยพร

Related Resources