Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 10 - Reduced Inequalities

Có một câu chuyện quen thuộc: người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo trở nên nghèo hơn. Khoảng cách đó đang sâu sắc hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể và phải áp dụng các chính sách tạo cơ hội cho mọi người, bất kể họ là ai hoặc họ đến từ đâu. Bất bình đẳng về thu nhập là một vấn đề toàn cầu đòi hỏi các giải pháp toàn cầu. Giải pháp đưa ra là cải tiến cách điều hành các định chế và thị trường tài chính, gửi viện trợ phát triển đến nơi cần nhất và giúp mọi người di cư an toàn để họ có thể nắm bắt các cơ hội. Từ bây giờ, chúng ta có thể thay đổi câu chuyện cũ về sự bất bình đẳng.