Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 09 - Industry, Innovation and Infrastructure

Xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố, thúc đẩy công nghiệp hóa bền vững, bao trùm và khuyến khích sự đổi mới

Tiến bộ về công nghệ giúp chúng ta giải quyết các thách thức lớn trên toàn cầu như tạo việc làm và tiết kiệm năng lượng. Ví dụ, thế giới đang ngày càng kết nối và thịnh vượng hơn nhờ mạng Internet. Chúng ta càng kết nối với nhau, chúng ta càng có thể nhận được nhiều lợi ích từ trí tuệ và đóng góp của mọi người ở khắp mọi nơi trên trái đất. Nhưng còn đến bốn tỷ người không có cách nào để nối mạng, phần lớn trong số họ ở các nước đang phát triển. Chúng ta càng đầu tư vào đổi mới và cơ sở hạ tầng, tất cả chúng ta sẽ càng có lợi. Giảm sự ngăn cách kỹ thuật số, thúc đẩy các ngành công nghiệp bền vững và đầu tư vào nghiên cứu khoa học và đổi mới là những cách quan trọng để tạo thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

Tài nguyên liên quan