Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 09 - Industry, Innovation and Infrastructure

Xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố, thúc đẩy công nghiệp hóa bền vững, bao trùm và khuyến khích sự đổi mới

Tiến bộ về công nghệ giúp chúng ta giải quyết các thách thức lớn trên toàn cầu như tạo việc làm và tiết kiệm năng lượng. Ví dụ, thế giới đang ngày càng kết nối và thịnh vượng hơn nhờ mạng Internet. Chúng ta càng kết nối với nhau, chúng ta càng có thể nhận được nhiều lợi ích từ trí tuệ và đóng góp của mọi người ở khắp mọi nơi trên trái đất. Nhưng còn đến bốn tỷ người không có cách nào để nối mạng, phần lớn trong số họ ở các nước đang phát triển. Chúng ta càng đầu tư vào đổi mới và cơ sở hạ tầng, tất cả chúng ta sẽ càng có lợi. Giảm sự ngăn cách kỹ thuật số, thúc đẩy các ngành công nghiệp bền vững và đầu tư vào nghiên cứu khoa học và đổi mới là những cách quan trọng để tạo thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

Tài nguyên liên quan

ở giữa
SEADSTEM Easy Pressure Test Experiment Photo: © iStock Bet_Noire
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

Thử nghiệm đơn giản về áp lực

 • Năng lượng
 • Quy trình kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học
 • Hóa học
 • Kỹ thuật
 • Vật lý
ở giữa
SEADSTEM Rover Race Experiment Photo: © iStock freestylephoto
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Cuộc đua Xe tự hành

 • Quy trình kỹ thuật
 • Không gian
 • Khoa học Trái đất
 • Kỹ thuật
 • Toán học
 • Vật lý
ở giữa
Photo: © Harishbabu-Kalidasu
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

Sự Bay lên và Rơi xuống bởi Lực Vô hình

 • Năng lượng
 • Quy trình kỹ thuật
 • Kỹ thuật
 • Vật lý
người bắt đầu
Photo: © iStock-664980412_Rawpixel
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

Cùng Nâng Tầm Đồ Cũ!

 • Biến đổi khí hậu
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
ở giữa
Honey bee flying over flowers Photo: © iStock 1005384726_manfredxy
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

Hãy Khôi Phục lại Tiếng Ong Vo Ve và Màu Sắc của Những Chú Bướm

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Tính bền vững
 • Sinh học
 • Khoa học Trái đất
nâng cao
Circuit Workbench Photo: © iStock_luchschen
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 )
Loading...

Bảng mô phỏng mạch điện

 • Điện lực
 • Vật lý