Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 06 - Clean Water and Sanitation

Đảm bảo nguồn cung, quản lý bền vững nguồn nước và vệ sinh cho tất cả mọi người

Mọi người trên trái đất phải được tiếp cận với nước uống an toàn với giá cả hợp lý. Đó là mục tiêu cho năm 2030. Mặc dù nhiều người coi nước sạch và vệ sinh là điều hiển nhiên, nhưng nhiều người khác thì không. Sự khan hiếm nước ảnh hưởng đến hơn 40 phần trăm người dân trên toàn thế giới và con số đó được dự đoán sẽ còn tăng cao hơn do hậu quả của biến đổi khí hậu. Nếu chúng ta tiếp tục tình trạng hiện tại, đến năm 2050, ít nhất cứ bốn người sẽ có một người có khả năng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước tái diễn. Nhưng chúng ta có thể đi theo một hướng khác bằng cách tăng cường hợp tác quốc tế, bảo vệ vùng đất ngập nước và sông ngòi, chia sẻ các công nghệ xử lý nước. Đó là cách chúng ta hoàn thành Mục tiêu này.

Tài nguyên liên quan