Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 06 - Clean Water and Sanitation

Đảm bảo nguồn cung, quản lý bền vững nguồn nước và vệ sinh cho tất cả mọi người

Mọi người trên trái đất phải được tiếp cận với nước uống an toàn với giá cả hợp lý. Đó là mục tiêu cho năm 2030. Mặc dù nhiều người coi nước sạch và vệ sinh là điều hiển nhiên, nhưng nhiều người khác thì không. Sự khan hiếm nước ảnh hưởng đến hơn 40 phần trăm người dân trên toàn thế giới và con số đó được dự đoán sẽ còn tăng cao hơn do hậu quả của biến đổi khí hậu. Nếu chúng ta tiếp tục tình trạng hiện tại, đến năm 2050, ít nhất cứ bốn người sẽ có một người có khả năng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước tái diễn. Nhưng chúng ta có thể đi theo một hướng khác bằng cách tăng cường hợp tác quốc tế, bảo vệ vùng đất ngập nước và sông ngòi, chia sẻ các công nghệ xử lý nước. Đó là cách chúng ta hoàn thành Mục tiêu này.

Tài nguyên liên quan

người bắt đầu
Water Purification Photo: © iStock Anatoliy Sizov
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Lọc sạch nước

 • Tính bền vững
 • Sinh học
 • Hóa học
nâng cao
Exploring Water Turbidity Using A Smartphone Photo: © iStock iso_petrov
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Khám phá độ đục của nước bằng điện thoại thông minh

 • Nghiên cứu khoa học
 • Sinh học
 • Hóa học
 • Vật lý
ở giữa
Go-with-the-flow Photo: © iStock trocphunc
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

Trôi-theo-dòng-chảy

 • Năng lượng
 • Quy trình kỹ thuật
 • Kỹ thuật
 • Vật lý
ở giữa
Turning Salt Water into Fresh Water Photo: © iStock_Michał-Chodyra
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 )
Loading...

Biến nước mặn thành nước ngọt

 • Tính bền vững
 • Hóa học
 • Vật lý
ở giữa
A faucet with a water drop / Water consumption concept Photo: © iStock-1039347886
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

Dấu chân nước của tôi

 • Hệ sinh thái
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
Oceans acidification Photo: © iStock-1139960135_Ninell_Art
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Biến đổi khí hậu – Axit hóa đại dương

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
An island without land… is? Photo: © iStock-911765310_Alexpunker
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Một hòn đảo mà không có đất…thì?

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Khoa học Trái đất