Mục tiêu phát triển bền vững
Seadstem_SDG_RGB_11-2

Làm các thành phố và khu dân cư thân thiện với mọi đối tương, an toàn, kiên cố và bền vững

Nếu bạn giống như phần lớn mọi người, bạn sẽ sống ở thành phố. Hơn một nửa dân số thế giới hiện đang sống ở các thành phố và con số đó sẽ lên tới khoảng hai phần ba nhân loại vào năm 2050. Các thành phố đang trở nên lớn hơn. Năm 1990, có mười siêu đô thị với 10 triệu dân trở lên. Năm 2014, có 28 siêu đô thị với tổng số 453 triệu người. Thật đáng kinh ngạc phải không? Rất nhiều người yêu thích sống ở thành phố; đó là trung tâm văn hóa, kinh doanh và đời sống. Vấn đề là, các thành phố cũng thường là trung tâm của nghèo đói cùng cực. Để làm cho các thành phố bền vững, chúng ta có thể xây dựng nhà ở xã hội tốt, giá cả phải chăng. Chúng ta có thể nâng cấp các khu định cư ổ chuột. Chúng ta có thể đầu tư vào phương tiện giao thông công cộng, tạo không gian xanh và thu hút thêm nhiều người tham gia vào các quyết định quy hoạch đô thị. Bằng cách đó, chúng ta có thể giữ lại những thứ chúng ta yêu thích ở các thành phố và thay đổi những thứ không tốt.

Tài nguyên liên quan