Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 13 - Climate Action

Hãy hành động khẩn cấp để chống biển đổi khí hậu và tác động của nó

Mỗi quốc gia trên thế giới đang chứng kiến những tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, mức độ này nghiêm trọng hơn ở một số quốc gia. Bình quân thiệt hại hàng năm chỉ từ động đất, sóng thần, lốc xoáy và lũ lụt lên đến hàng trăm tỷ đô la. Chúng ta có thể giảm tổn thất về tính mạng và tài sản bằng cách giúp các khu vực dễ bị tổn thương hơn, như các quốc gia nội lục và các quốc đảo, trở nên kiên cường hơn. Điều này có thể thực hiện được với ý chí chính trị và các biện pháp công nghệ, để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu xuống hai độ C so với mức trước công nghiệp, và do đó tránh được các tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững đưa ra cách để các quốc gia hợp tác nhằm ứng phó với thách thức cấp bách này.

Tài nguyên liên quan