Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 13 - Climate Action

Hãy hành động khẩn cấp để chống biển đổi khí hậu và tác động của nó

Mỗi quốc gia trên thế giới đang chứng kiến những tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, mức độ này nghiêm trọng hơn ở một số quốc gia. Bình quân thiệt hại hàng năm chỉ từ động đất, sóng thần, lốc xoáy và lũ lụt lên đến hàng trăm tỷ đô la. Chúng ta có thể giảm tổn thất về tính mạng và tài sản bằng cách giúp các khu vực dễ bị tổn thương hơn, như các quốc gia nội lục và các quốc đảo, trở nên kiên cường hơn. Điều này có thể thực hiện được với ý chí chính trị và các biện pháp công nghệ, để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu xuống hai độ C so với mức trước công nghiệp, và do đó tránh được các tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững đưa ra cách để các quốc gia hợp tác nhằm ứng phó với thách thức cấp bách này.

Tài nguyên liên quan

người bắt đầu
Fruit Battery Photo: © iStock kiankhoon
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

Pin trái cây

 • Năng lượng
 • Nghiên cứu khoa học
 • Tính bền vững
 • Hóa học
ở giữa
Build a Solar Updraft Tower Photo: © iStock-612720768_shansekala
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

Xây một tháp dòng thăng năng lượng mặt trời

 • Năng lượng
 • Tính bền vững
 • Vật lý
ở giữa
Rooftop Gardens: Are They a Cool Idea? Photo: © iStock-1134599101_Ewelina Thepphaboot
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 )
Loading...

Các khu vườn trên mái nhà: Một ý tưởng tươi mát phải không nào?

 • Biến đổi khí hậu
 • Quy trình kỹ thuật
 • Tính bền vững
 • Kỹ thuật
nâng cao
From Trash to Gas: Biomass Energy Photo: © iStock 496861898_Pixavril
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

Từ Rác thành Khí đốt: Năng lượng Sinh khối

 • Biến đổi khí hậu
 • Năng lượng
 • Tính bền vững
 • Hóa học
 • Kỹ thuật
ở giữa
Whirling, Swirling Air Pollution Photo: ©iStock-1135335888
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Ô nhiễm Không khí Cuộn, Xoáy

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Sức khỏe
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
Photo: © iStock-664980412_Rawpixel
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

Cùng Nâng Tầm Đồ Cũ!

 • Biến đổi khí hậu
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
Coins growth Photo: © iStock-1280698704
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

Vì Lợi ích Chung

 • Hệ sinh thái
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
Climate Change in Arctic Photo: © iStock-989228182_kappaphoto
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

Biến đổi khí hậu ở Bắc Cực

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
Oceans acidification Photo: © iStock-1139960135_Ninell_Art
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Biến đổi khí hậu – Axit hóa đại dương

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất