Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 07 - Affordable and clean Energy

Đảm bảo tất cả mọi người có thể tiếp cận với nguồn năng lượng hiện đại, bền vững, tin cậy và giá cả hợp lý

Từ năm 1990 đến 2010, số người được sử dụng điện đã tăng thêm 1,7 tỷ. Đó là sự tiến bộ đáng tự hào. Tuy nhiên, khi dân số thế giới tiếp tục tăng, sẽ có nhiều người cần năng lượng rẻ để thắp sáng nhà cửa và đường phố, sử dụng điện thoại và máy tính, và làm việc hàng ngày. Làm thế nào chúng ta có được năng lượng đó là vấn đề; nhiên liệu hóa thạch và khí thải nhà kính đang làm khí hậu thay đổi lớn, dẫn đến những vấn đề lớn ở mọi châu lục. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời và gió. Bằng cách đó, chúng ta sẽ đáp ứng được nhu cầu điện và bảo vệ môi trường. Làm thế nào để thực hiện được việc này mà vẫn cân bằng cả hai tiêu chí?

Tài nguyên liên quan