Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 17 - Partnerships for the Goals

Đẩy mạnh cách thức thực hiện và tạo sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu vì mục tiêu phát triển bền vững

Bạn có cho rằng danh sách những việc cần làm cho mục tiêu phát triển bền vững là rất lớn? Trên thực tế, nó rất rất nhiều, bạn có thể chỉ muốn bỏ cuộc. “Bỏ đi! Không thể làm được! Tại sao phải thử! Nhưng nếu hành động, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều lợi ích cho chính ta. Thế giới ngày nay kết nối với nhau nhiều hơn bao giờ hết, nhờ vào internet, sự dịch chuyển và các tổ chức toàn cầu. Tăng cường sự phối hợp cùng chung tay ngăn chặn vấn đề biển đổi kí hậu. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững không còn là vấn đề nhỏ. 193 quốc gia đã đồng ý về những mục tiêu này. Khá khó tin phải không? 193 quốc gia đồng ý về điều gì? Mục tiêu cuối cùng đưa ra một cách thức để tất cả các quốc gia hợp tác cùng nhau nhằm đạt được tất cả các Mục tiêu khác.