Tài nguyên

Tái thiết kế Hệ Tuần hoàn

nâng cao
Re-Engineering the Circulatory System Photo: © Image by succo from Pixabay
  • Health
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...
Tài nguyên
Thí Nghiệm
Đối tượng
Sinh học
Các chủ đề
Quy trình kỹ thuật Nghiên cứu khoa học
Thời gian hoạt động
60 phút.

Trong khi thiết kế và xây dựng giải pháp cho các vấn đề là trọng tâm của kỹ thuật, thì trong sinh học, nhiều “vấn đề” hoặc thách thức trong các hệ thống sống đã được giải quyết thông qua quá trình tiến hóa.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Trong khi thiết kế và xây dựng giải pháp cho các vấn đề là trọng tâm của kỹ thuật, thì trong sinh học, nhiều “vấn đề” hoặc thách thức trong các hệ thống sống đã được giải quyết thông qua quá trình tiến hóa. Bằng cách thiết kế và xây dựng một hệ thống tuần hoàn, bạn có thể xác định những thách thức khi di chuyển chất lỏng đến và đi từ các bộ phận khác nhau của cơ thể, xác định các giải pháp khả thi và mở mang sự hiểu biết về mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng.

Mô hình có những hạn chế cố hữu, và không có mô hình nào sẽ hoạt động giống hệt như một hệ thống tuần hoàn thực sự. Sức mạnh của hoạt động này là ở trong việc đánh giá mô hình và cách các yếu tố thiết kế liên kết với hệ thống tuần hoàn thực tế. Dưới đây là vài chiến lược thiết kế phổ biến có thể cung cấp một số góc nhìn thấu đáo về thách thức thiết kế này.

Mục tiêu chính
  1. Kỹ thuật không chỉ là riêng môn Vật lý; nó cũng là một phần của khoa học sự sống! Với những vật liệu đơn giản, bạn có thể thiết kế, xây dựng và thử nghiệm hệ thống của riêng bạn, và tìm ra cách để cải thiện nó.
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Máu cần chảy đến đâu?
  2. Làm sao để chúng đến được đó?

Các tác giả

Hoạt động này được lấy cảm hứng từ Pump it Up! Thử thách thiết kế từ Bảo tàng Công nghệ ở San Jose, CA. Moyer, Richard, and Susan Everett. Kỹ thuật hàng ngày: Đưa Kỹ thuật vào Dạy và học STEM. Arlington: NSTA Press, 2012. Cuốn sách này trình bày nhiều cách khác nhau để tích hợp kỹ thuật vào chương trình giảng dạy khoa học của bạn. Allison, Linda. Blood and Guts. Boston: Little, Brown, 1976. Cuốn sách này có những lời giải thích rõ ràng, đơn giản về các cơ quan và hệ thống cơ quan và đưa ra những cách để học sinh tích cực tham gia vào việc tìm hiểu thêm về cơ thể con người. Học viện Giáo viên Exploratorium https://www.exploratorium.edu/snacks/re-engineering-circulatory-system