Tài nguyên

Đánh giá phản ứng của bạn

người bắt đầu
Rate Your Reaction Photo: © iStock Worledit
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Tài nguyên
Thí Nghiệm
Đối tượng
Hóa học
Các chủ đề
Nghiên cứu khoa học
Thời gian hoạt động
3 giờ

Trong hoạt động này, chúng ta sẽ nghiên cứu hành vi của từng phần tử, tốc độ phản ứng và kết quả của phản ứng hóa học giữa cả hai phần tử.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Thế giới của chúng ta phát triển xung quanh tính axit và bazơ của vật chất. Từ thực phẩm chúng ta ăn, các sản phẩm chúng ta sử dụng, hay cả các dung dịch chúng ta dùng. Nếu sử dụng sai cách, chúng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe và thậm chí tử vong.

Do đó, tính chất của mỗi nguyên tố cần được hiểu kĩ càng vì cả tính axit và bazơ đều đóng vai trò quan trọng Phản ứng hóa học giữa axit và bazơ có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Ví dụ, trong lĩnh vực y học, phản ứng hóa học giữa cả hai yếu tố rất quan trọng trong ngành dược phẩm. Khi một người ăn thức ăn mất nhiều thời gian để tiêu hóa như pizza, nó sẽ kích thích dạ dày tiết ra axit clohydric. Khi mức axit clohydric quá cao sẽ gây ra ợ nóng, và hiện tượng này được giải quyết thông qua việc tiêu thụ thuốc kháng axit (một bazơ) để trung hòa nó.

Trong thí nghiệm này, chúng ta sẽ kiểm tra hành vi của từng thành phần, tốc độ phản ứng và kết quả của phản ứng hóa học giữa cả hai thành phần.

Mục tiêu chính
 1. Xác định đặc điểm của một axit và một bazơ.
 2. Hiểu kết quả của các phản ứng khác nhau từ các mức pH khác nhau của dung môi.
 3. Hiểu tốc độ phản ứng.
 4. Ứng dụng kết quả của thí nghiệm trong cuộc sống hàng ngày.
Câu hỏi hướng dẫn
 1. Màu sắc trên thang đo pH của bạn là gì?
 2. Màu sắc của dung dịch chỉ thị (nước bắp cải) thay đổi như thế nào khi tiến hành các thử nghiệm khác nhau?
 3. Dựa vào màu sắc của dung dịch, giá trị pH dự đoán cho mỗi thử nghiệm là gì?
 4. Các đặc tính của một bazơ và một axit là gì?
 5. Phản ứng hóa học giữa một bazơ và một axit là gì?
 6. Sản phẩm phụ của phản ứng axit-bazơ là gì?
 7. Điều gì làm cho quả bóng bay phồng lên?

Các tác giả

Daryl Albright