STEM là từ viết tắt của Science, Technology, Engineering and Mathematics, tức là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, thường được sử dụng khi nói đến đến giáo dục và kỹ năng. Trong khi các kỹ năng STEM ngày càng trở nên quan trọng đối với mọi loại công việc, có một số lĩnh vực mà kỹ năng STEM là không thể thiếu, bao gồm sản xuất tiên tiến và khoa học máy tính.

STEM

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh STEM là một cách tiếp cận để giảng dạy lớn hơn bốn phần cấu thành. STEM loại bỏ các rào cản truyền thống giữa bốn môn học, bằng cách lồng ghép bốn môn học này vào một cách tiếp cận giảng dạy gắn kết.

Đôi khi chúng còn được gọi là Kỹ năng thế kỷ 21 mà học sinh cần để thành công trong thế giới ngày nay, bất kể sở thích hoặc mục tiêu nghề nghiệp.

Cách giáo dục đó đặt trọng tâm vào cách học và mối quan tâm của riêng mỗi học sinh.

STEM vượt xa hiệu suất kiểm tra đơn giản và tập trung vào phát triển các kỹ năng tư duy cấp cao bằng cách kết nối việc học trên lớp với thế giới thực.

STEM nhấn mạnh sự hợp tác, giao tiếp, nghiên cứu, giải quyết vấn đề, tư duy phê phán và sáng tạo.
STEM là câu trả lời khi nhận ra rằng tương lai của chúng ta sẽ được xây dựng dựa trên năng lực đổi mới, phát minh và giải quyết vấn đề sáng tạo của chúng ta.