Diễn đàn kỹ thuật số Đông Nam Á STEM

Khám phá tài nguyên STEM bằng tiếng Anh, tiếng Miến Điện, tiếng Indonesia, tiếng Thái và tiếng Việt nhằm thúc đẩy các nhà đổi mới trẻ tham gia những lĩnh vực thực tế của Mục tiêu phát triển bền vững

Mục tiêu phát triển bền vững

Mục tiêu phát triển bền vững là kế hoạch nhằm đạt được một tương lai tốt hơn và bền vững hơn cho tất cả mọi người.

nhiều hơn

Tài nguyên mới nhất

Tài nguyên hoạt động của chúng tôi được cập nhật thường xuyên, cung cấp lộ trình hấp dẫn và toàn diện cho học sinh khám phá các môn học STEM thông qua lăng kính Mục tiêu phát triển bền vững

Làm thế nào để sử dụng trang web này

Chúng tôi giúp bạn tận dụng tối đa trang web của chúng tôi.

Bắt đầu ngay đi.