Xem các tài nguyên

47 Các kết quả
ở giữa
Photo: © iStock_efenzi
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

Quang Hợp Nổi

 • Hệ sinh thái
 • Năng lượng
 • Nghiên cứu khoa học
 • Sinh học
 • Vật lý
nâng cao
Photo: © iStock_luchschen
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 )
Loading...

Bảng mô phỏng mạch điện

 • Điện lực
 • Vật lý
ở giữa
GUB Explorer Channel - Make Your Own Butter Photo: © Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 )
Loading...

7 Bước Làm Bơ Sữa

 • Sức khỏe
 • Sinh học
người bắt đầu
Photo: © Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

THỢ LẶN DESCARTES (Đề-các)

 • Nghiên cứu khoa học
 • Kỹ thuật
 • Vật lý
người bắt đầu
Photo: © Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

TRỨNG

 • Nghiên cứu khoa học
 • Sinh học
 • Hóa học
 • Vật lý
ở giữa
clouds-7050884_1920 Photo: © Image by Mint_Foto from Pixabay
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

Bầu Trời Xanh

 • Nghiên cứu khoa học
 • Khoa học Trái đất
nâng cao
Photo: © Image by succo from Pixabay
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

Tái thiết kế Hệ Tuần hoàn

 • Quy trình kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học
 • Sinh học
nâng cao
power-station-374097_1920 Photo: © Image by stevepb from Pixabay
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Mô hình hóa Khói sương mù

 • Biến đổi khí hậu
 • Quy trình kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học
 • Khoa học Trái đất
ở giữa
Photo: ©iStock-1135335888
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Ô nhiễm Không khí Cuộn, Xoáy

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Sức khỏe
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
Photo: © Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Các ngôi sao và các chòm sao

 • Nghiên cứu khoa học
 • Không gian
 • Khoa học Trái đất
ở giữa
Photo: © iStock-1082028590
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

Có gì trong bao bì?

 • Hệ sinh thái
 • Sức khỏe
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
Photo: © Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

Khí nóng dâng cao

 • Năng lượng
 • Nghiên cứu khoa học
 • Vật lý