Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 01 - No Poverty

Kết thúc các hộ cực nghèo dưới tất cả các hình thức trước năm 2030

Vâng, đó là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng chúng tôi tin rằng mục tiêu đó có thể được thực hiện. Năm 2000, thế giới cam kết giảm một nửa số người sống trong tình trạng nghèo cùng cực vào năm 2015 và chúng ta đã đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, hơn 800 triệu người trên khắp thế giới vẫn sống với mức dưới 1,25 đô la một ngày, nó tương đương với toàn bộ dân số châu Âu sống trong tình trạng nghèo cùng cực. Giờ là lúc để xây dựng trên nền những gì chúng ta đã học và chấm dứt nghèo khó hoàn toàn.