Tài nguyên

Biến nước mặn thành nước ngọt

ở giữa
Turning Salt Water into Fresh Water Photo: © iStock_Michał-Chodyra
  • Health
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 )
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Hóa học Vật lý
Các chủ đề
Tính bền vững
Thời gian hoạt động
01:00

Trong thí nghiệm này, học sinh sẽ tìm hiểu về khái niệm thay đổi trạng thái của chất lỏng trong thiết kế và sử dụng năng lượng có sẵn để chuyển đổi nước mặn thành nước ngọt.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Hầu hết nước trên bề mặt Trái Đất là ở biển. Nước biển có vị mặn vì chứa nhiều khoáng chất, bao gồm cả muối. Nhiều sinh vật phát triển và sinh sôi rất tốt trong nước mặn, nhưng một số chỉ có thể sống trong môi trường nước ngọt. Con người cần nhiều nước ngọt hơn nước mặn. Nước ngọt hầu hết được lấy từ đất, nhưng không phải tất cả mọi nơi có con người sinh sống đều có nguồn nước ngọt. Khu vực gần bờ biển có rất nhiều muối đến từ biển nhưng khó để tìm thấy nước ngọt. Liệu chúng ta có thể biến nước biển thành nước ngọt?
Hoạt động này sẽ tập trung vào các quá trình liên quan đến việc biến nước biển thành nước ngọt. Trong thí nghiệm này, các học sinh sẽ tìm hiểu về khái niệm thay đổi trạng thái của chất lỏng thí nghiệm và sử dụng năng lượng có sẵn để chuyển đổi nước muối thành nước ngọt.

Nhiệt độ sôi của nước ở 1 át-mốt-phe là 100° C. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nước sẽ luôn bay hơi ở 100°. Ngay cả khi nhiệt độ dưới 100°, quá trình bay hơi nước vẫn có thể xảy ra. Muối được tách ra khỏi nước thông qua sự bay hơi. Ở nhiệt độ dưới 100°, muối sẽ không bay hơi đáng kể vì nhiệt độ nóng chảy của muối lên tới 800°. Vì vậy, hơi nước dưới 100° có thể tách nước khỏi muối. Để đun sôi nước, bạn có thể sử dụng lửa hoặc ánh sáng mặt trời. Hơi nước có thể được tập hợp lại bằng cách chuyển hơi nước thành nước thông qua quá trình làm mát, trong đó hơi nước chạm vào bề mặt lạnh và chảy vào thùng chứa.

Quá trình này được gọi là chưng cất.

Mục tiêu chính
  1. Hiểu rằng sự nóng lên có thể thay đổi trạng thái của các chất từ lỏng sang khí.
  2. Hiểu rằng sự ngưng tụ xảy ra khi hơi nước trở lại dạng chất lỏng thông qua làm mát.
  3. Hiểu rằng nước và muối có thể được tách ra thông qua sự bay hơi. Thực hiện phương pháp tách nước muối trong cuộc sống hàng ngày.
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Làm thế nào chúng ta có thể làm cho nước muối bay hơi?
  2. Làm thế nào giữ lại và lưu trữ hơi nước?
  3. Làm thế nào chúng ta có thể hóa lỏng lại hơi nước? Làm nóng hay làm lạnh? Tại sao?
  4. Làm thế nào để xây dựng một công trình để làm nóng nước muối và lưu trữ hơi nước trong một thùng chứa khác?

Các tác giả

Dr. Dharma Palekahelu, Dr. Ferdy Rondonuwu

Phim ảnh

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video