Tài nguyên

Lọc sạch nước

người bắt đầu
Water Purification Photo: © iStock Anatoliy Sizov
  • Health
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Sinh học Hóa học
Các chủ đề
Tính bền vững

Trong dự án này, công nghệ lọc có thể được chế tạo bằng cách sử dụng một lò phản ứng đơn giản và các vật liệu tự nhiên được điều chỉnh theo mức độ tinh lọc.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Một trong những vấn đề chính ở nhiều khu vực là việc tiếp cận với nguồn nước sạch. Nước khan hiếm và vì thế đòi hỏi ứng dụng công nghệ để giúp cung cấp đủ nước, đặc biệt là nước sạch. Nước có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, thậm chí từ nước thải. Ở hầu hết các nơi ở Indonesia, các kỹ thuật lọc nước đơn giản sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên đã được áp dụng từ lâu. Nước bẩn từ các con sông có thể được lọc bằng các vật liệu đó để cung cấp nước sạch cho các ngôi làng và cộng đồng.

Công nghệ lọc có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một phản ứng đơn giản và các vật liệu tự nhiên được điều chỉnh theo mức độ làm sạch.

Mục tiêu chính
  1. Thiết kế một mô hình để lọc nước.
  2. Hiểu được đặc điểm và chức năng của từng thành phần trong mô hình lọc nước.
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Những yếu tố thiết kế nào cần được xem xét khi xây dựng một máy lọc nước?
  2. Tại sao chúng ta sử dụng những vật liệu đó để lọc nước?
  3. Mô hình làm sạch nước nào hiệu quả nhất khi sử dụng các vật liệu trên?
  4. Bạn có thể so sánh độ đục của nước trước và sau khi lọc không?

Các tác giả

Dr. Dharma Palekahelu, Dr. Ferdy Rondonuwu