เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Seadstem_SDG_RGB_11-2

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีความยั่งยืน

ปัจจุบัน ประชากรเกินกว่าครึ่งหนึ่งในโลกอาศัยอยู่ในเมือง และจะหลายเป็นสองในสามส่วนภายในปี 2573 มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในหลายประเทศ ในปี 2533 มี 10 เมืองใหญ่ที่มีพลเมืองจำนวน 10 ล้านคนหรือมากกว่านั้น ในปี 2557 มีเมืองขนาดใหญ่ถึง 28 เมือง ผู้อยู่อาศัยรวม 453,000,000 คน ซึ่งถือเป็นสถิติที่เหลือเชื่อมาก ผู้คนส่วนใหญ่รักชีวิตในเมือง เพราะมันเป็นศูนย์กลางของทั้งวัฒนธรรม ธุรกิจและการใช้ชีวิต แต่ความจริงก็คือ ความยากจนมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมืองเช่นกัน การทำให้เมืองมีความยั่งยืนสำหรับทุกคนมากขึ้นนั้นอาจทำได้โดยการจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาชุมชนแออัด ควรจัดให้มีการลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ การสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวและการปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม ด้วยแนวทางเหล่านี้ เราจะสามารถช่วยกันรักษาเมืองที่เรารักเอาไว้และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่น่าภิรมย์ให้ดียิ่งขึ้นได้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระดับกลาง
Build a Solar Updraft Tower Photo: © iStock-612720768_shansekala
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

แบบจำลองหอพลังลม

 • พลังงาน
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ฟิสิกส์
ระดับกลาง
Rooftop Gardens: Are They a Cool Idea? Photo: © iStock-1134599101_Ewelina Thepphaboot
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

สวนบนดาดฟ้า

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิศวกรรมศาสตร์
ระดับสูง
From Trash to Gas: Biomass Energy Photo: © iStock 496861898_Pixavril
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

จากขยะสู่พลังงานชีวมวล

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • พลังงาน
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เคมี
 • วิศวกรรมศาสตร์
ระดับสูง
Cleaning the Air Photo: © iStock-145237344_rehmno
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 )
Loading...

เครื่องกรองอากาศ

 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • วิศวกรรมศาสตร์
ระดับกลาง
What’s in the Wrap? Photo: © iStock-1082028590
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

ห่อแล้วไปไหน?

 • ระบบนิเวศ
 • สุขภาพ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับกลาง
Vegetables Photo: © iStock-1314102469_nungning20
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

ขนมเพื่อสุขภาพกับห่อรักษ์โลก

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
Photo: © iStock-664980412_Rawpixel
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

มาอัพไซเคิลกันเถอะ!

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
Oceans acidification Photo: © iStock-1139960135_Ninell_Art
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

เมื่อโลกร้อน ทะเลจึงเป็นกรด

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
An island without land… is? Photo: © iStock-911765310_Alexpunker
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

เกาะไร้เเผ่นดิน

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • วิทยาศาสตร์โลก