Tài nguyên

Biến đổi khí hậu – Axit hóa đại dương

người bắt đầu
Oceans acidification Photo: © iStock-1139960135_Ninell_Art
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Khoa học Trái đất
Các chủ đề
Biến đổi khí hậu Hệ sinh thái Tính bền vững
Thời gian hoạt động
30 phút

Kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp, hoạt động của con người như đốt nhiên liệu hóa thạch, các nhà máy điện than đã ảnh hưởng đến khí hậu.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp, hoạt động của con người như đốt nhiên liệu hóa thạch, các nhà máy điện than đã ảnh hưởng đến khí hậu. Ví dụ, việc phát thải khí nhà kính đã làm tăng nhiệt độ của Trái Đất. Khí thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch không chỉ làm tăng hiệu ứng nhà kính mà còn dẫn đến axit hóa đại dương của chúng ta. Carbon dioxide thải vào không khí, hòa tan trong các đại dương và hồ, rồi tạo thành một loại axit. Ngoài ra còn có một phần đóng góp nhỏ vào quá trình axit hóa này từ các hợp chất khác thải ra từ nhiên liệu hóa thạch như sulfur dioxide và nitơ oxit . Axit làm thay đổi độ pH của đại dương ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ sinh thái đại dương. Trong hoạt động này, bạn sẽ điều tra mức độ ảnh hưởng của nước có tính axit đến vỏ trứng, đại diện cho các sinh vật đại dương và đá vôi.

Mục tiêu chính
  1. Để kiểm tra độ pH của nước và hỗn hợp axit-nước
  2. Quan sát ảnh hưởng của axit đến hệ sinh thái
  3. Hiểu quy trình khoa học, ví dụ quan sát và suy luận
  4. 4. Hiểu tác động của biến đổi khí hậu đến chất lượng nước và hệ sinh thái đại dương cả hữu cơ (thực vật và động vật) và vô cơ (đá)
Câu hỏi hướng dẫn
  • Mưa axit được hình thành như thế nào?
  • Chuyện gì sẽ xảy ra khi bỏ đá vôi và vỏ trứng vào trong loại axit mạnh nhất?
  • Điều gì xảy ra với đá vôi và vỏ trứng khi bỏ vào trong nước? Mẫu đối chiếu là gì?
  • Sau cùng thì PH của các dung dịch axit như thế nào?

Các tác giả

Kombada Mhopjeni