Tài nguyên

Hãy Khôi Phục lại Tiếng Ong Vo Ve và Màu Sắc của Những Chú Bướm

ở giữa
Honey bee flying over flowers Photo: © iStock 1005384726_manfredxy
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Sinh học Khoa học Trái đất
Các chủ đề
Biến đổi khí hậu Hệ sinh thái Tính bền vững
Thời gian hoạt động
60 phút

Trong nhiều năm gần đây, dấu hiệu của việc chim làm tổ, sự xuất hiện của bướm và những loài côn trùng biết bay khác, và mức độ của các đàn ong đều giảm. Chúng tôi cũng đang quan sát các loại côn trùng mới.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Trong nhiều năm gần đây, dấu hiệu của việc chim làm tổ, sự xuất hiện của bướm và những loài côn trùng biết bay khác, và mức độ của các đàn ong đều giảm. Chúng tôi cũng đang quan sát các loại côn trùng mới. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng sự du nhập của các giống cây ngoại lai, phun thuốc trừ sâu và thuốc diệt côn trùng, độc canh và nhiều những lý do khác đang góp phần vào những thay đổi đó. Mặc dù con người rất hăng hái bảo tồn thiên nhiên nhưng do hiện tượng nóng lên toàn cầu, sóng nhiệt, lũ lụt … hầu hết họ đều thiếu các phương pháp tiếp cận bền vững.

Nhiệm vụ vủa chúng tôi là tạo ra nhận thức rằng làm thế nào để trồng rừng cũng có thể đem đến lợi ích kinh tế bền vững. Khi học sinh nghiên cứu về môi trường xung quanh, chúng sẽ tìm thấy rằng mỗi loài cây bản địa đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc duy trì thành phần đất, phục hồi độ ẩm và mức độ dinh dưỡng của đất, tái tạo lại môi trường sống cho những loài khác như chim, bướm, ong. Học sinh cũng sẽ tìm hiểu các khía cạnh kinh tế, vì vậy bảo tồn môi trường có thể thực hành trên cơ sở bền vững.

Mục tiêu chính
 • Để phát triển kỹ năng quan sát và kỹ năng điều tra nghiên cứu của học sinh.
 • Để tạo nhận thức về vùng phụ cận và tầm quan trọng của nó đối với việc duy trì hệ sinh thái.
 • Để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.
 • Để học sinh hiểu rằng sự phát triển của thảm thực vật tự nhiên ảnh hưởng tới đất, môi trường sống và các hệ sinh thái như thế nào.
 • Giúp học sinh phân loại cây bản xứ và cây ngoại lai.
 • Để giúp chúng phát triển một cách tiếp cận bền vững hướng tới bảo tồn môi trường.
Câu hỏi hướng dẫn
 1. Chăm chú quan sát xung quanh bạn (sân sau hoặc vườn trường hay trong bất kì công viên nào) và tìm ít nhất hai đến ba khu vực bạn có thể tìm thấy sự đa dạng sinh học khác nhau. Liệt kê các loại thảm thực vật hiện có trên mỗi khu vực đã chọn và các lý do giải thích cho sự đa dạng sinh học khác nhau tại cùng một khu vực. (Điều này có thể là do nguồn cấp nước hoặc ánh sáng Mặt Trời hay khu vực có thể bao gồm thảm thực vật dày, cái có thể tăng lượng mùn trong đất …)
 2. Hỗ trợ học sinh xác định các loài thực vật trong khu vực đã chọn, chúng là cây bản xứ hay cây ngoại lai.
 3. Lấy mẫu đất từ mỗi khu vực.
 4. Nói lên sự khác biệt về thành phần đất trong mỗi hũ.
 5. Nêu lên màu đất có trong mỗi hũ.
 6. Tìm trạng thái độ ẩm của đất và lý do giải thích cho kết quả của bạn.
 7. Tìm loại đất hoặc loại cây mà bạn có thể phát hiện thêm kiến, giun hoặc các loại côn trùng khác.
 8. Khám phá loại thực vật nào bạn có thể thấy tổ chim, ong hoặc bướm.
 9. Đánh giá phát hiện của bạn với những nhóm khác và tìm ra nhóm nào có thể tìm thấy môi trường sống đa dạng hơn và lý do cho nó.
 10. Môi trường của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi độc canh như thế nào?
 11. Tìm mối liên hệ giữa phát hiện của bạn với loại đất, vi sinh vật của môi trường sống khác.
 12. Tìm ra giải pháp bền vững để khắc phục tình trạng thiếu độ ẩm và mùn chứa trong đất để chúng ta có thể bảo tồn thảm thực vật tự nhiên.
 13. TÌm ra lợi ích kinh tế của việc khôi phục thảm thực vật tự nhiên của khu vực được phân công.

Các tác giả

Shahnila Zia, Dawood Public School