စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ
Sustainable Development Goal - 09 - Industry, Innovation and Infrastructure

ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ အားလုံးပါဝင်ပြီး တည်တံ့သော စက်မှူလုပ်ငန်းကို တိုးမြှင့်ခြင်း နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်းခြင်းကို အားပေးခြင်း

အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးခြင်း နှင့် အကျိုးရှိသော စွမ်းအင် ပို၍ ဖြစ်လာခြင်း တို့ကဲ့သို့ ကြီးသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှူများကို ရင်ဆိုင်ရန် နည်းပညာ တိုးတက်ခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးပါသည်။ ဥပမာ – အင်တာနက်၏ ကျေးဇူးကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည် ပို၍ အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်ပြီး သာယာစည်ပင် လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ ဆက်သွယ်မှူ ရှိလေ၊ ကမ္ဘာမြေရှိ နေရာတိုင်းမှ လူများ၏ ပညာ နှင့် ပံ့ပိုးမှူများမှ ကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ အကျိုးခံစားရပါသည်။ သို့သော် လူပေါင်း ၄ ဘီလီယံမှာ အွန်လိုင်းကို မရရှိသေးပါ၊ အများစုမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများမှ ဖြစ်သည်။ ဆန်းသစ်တီတွင်ခြင်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ကျွန်တော်တို့ ပိုပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံလေ ကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ ကောင်းမွန်လေဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျင်တယ် ကွာဟမှူ မရှိစေဖို့၊ ရေရှည်ခိုင်မြဲသော စက်မှူလုပ်ငန်းများကို တိုးမြှင့်၊ နှင့် သိပ္ဗံဆိုင်ရာ သုတေသန နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း တို့ အားလုံးသည် ရေရှည်ခိုင်မြဲသော တိုးတက်မှူကို ပံ့ပိုးပေးသော အရေးကြီးသည့် နည်းလမ်းအားလုံး ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်များ

ယေဘုယျအမြင်