เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 09 - Industry, Innovation and Infrastructure

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นกุญแจสำคัญในการหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับความท้าทายต่างๆ ในโลกปัจจุบัน อาทิ การสร้างงานและส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หนึ่งในตัวอย่างนั้นคือการที่โลกของเราเชื่อมต่อกันและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นด้วยอินเทอร์เน็ต ยิ่งเราเชื่อมต่อกันได้มากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และช่วยเหลือผู้คนอื่นๆ บนโลกได้มากยิ่งขึ้น แต่ทว่าประชากรอีกกว่าสี่ล้านคนยังคงไม่สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเป็นหนทางที่เราควรเลือกเดิน การเชื่อมช่องว่างในการเข้าถึงสื่อสารสนเทศ การสนับสนุนการทำอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและการลงทุนในภาคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ล้วนเป็นแนวทางที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระดับกลาง
Easy Pressure Test Photo: © iStock Bet_Noire
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

ทดสอบแรงดันง่ายนิดเดียว

 • พลังงาน
 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • เคมี
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ฟิสิกส์
ระดับกลาง
Rover-Race Photo: © iStock freestylephoto
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

แข่งรถอวกาศ

 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • จักรวาล
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
ระดับกลาง
Rise and Fall by Invisible Force Photo: © Harishbabu-Kalidasu
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

แรงล่องหนเครื่องกลโยนบอล

 • พลังงาน
 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ฟิสิกส์
ระดับเริ่มต้น
Photo: © iStock-664980412_Rawpixel
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

มาอัพไซเคิลกันเถอะ!

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับกลาง
Honey bee flying over flowers Photo: © iStock 1005384726_manfredxy
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

สำรวจสวนหลังบ้าน

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับสูง
Circuit Workbench Photo: © iStock_luchschen
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

แผงวงจรไฟฟ้า

 • ไฟฟ้า
 • ฟิสิกส์