Tài nguyên

Cuộc đua Xe tự hành

ở giữa
Rover-Race Photo: © iStock freestylephoto
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Khoa học Trái đất Kỹ thuật Toán học Vật lý
Các chủ đề
Quy trình kỹ thuật Không gian
Thời gian hoạt động
2 giờ

Hoạt động này nhằm liên kết các khái niệm liên quan đến không gian trong việc thiết kế một chiếc xe tự chạy bằng các vật liệu riêng đã cho.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Giáo dục về Vũ Trụ đang là xu hướng hiện nay, đặc biệt là với những phát triển hiện tại trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ. Một điều rất quan trọng là các em học sinh có thể nhận thức được những phát minh quan trọng, các cập nhật và công nghệ khác nhau liên quan đến khoa học vũ trụ. Cách tốt nhất để giữ các em đi đúng hướng là mang các hoạt động liên quan đến vũ trụ vào bên trong lớp học.

Hoạt động này nhằm liên kết các khái niệm liên quan đến vũ trụ trong việc thiết kế một chiếc xe sẽ tự chạy, sử dụng các vật liệu cho sẵn. Nó cho thấy tính sáng tạo, trí tưởng tượng và tư duy phản biện của các học sinh trong việc áp dụng kiến thức của các em về vật lý, hóa học, toán học và khoa học vũ trụ trong khi phát triển các kỹ năng kỹ thuật, sự tự tin và tính tự chủ. Hoạt động này được thiết kế như một ‘cuộc đua vui’ để thu hút các nhà khoa học trẻ tuổi. Nó giúp các em học sinh phát triển tinh thần đồng đội và kỹ năng hợp tác, và đem lại cho các em ý thức trách nhiệm và cảm giác thành công sau trận đấu.

Sự gợi ý mà liên quan đến các phương tiện, chuyển động và đua xe cũng có thể được sử dụng với các khái niệm khác nhau ở các lĩnh vực khoa học khác, như sinh học, trong các thí nghiệm để khám phá cuộc đua của các tế bào tinh trùng để thụ tinh cho tế bào trứng, sự vận chuyển các chất trong thực vật hoặc sự lưu thông các chất trong cơ thể con người. Trong hóa học, sự chuyển động của các phân tử khí có thể được khám phá. Trong vật lý, tốc độ, gia tốc, sự dịch chuyển, các định luật chuyển động, xung lực, động lượng v.v. có thể được nghiên cứu.

Mục tiêu chính
  1. Thiết kế được một chiếc xe thám hiểm tốt.
  2. Tạo ra được chiếc xe có bánh xe ổn định nhất, có thể tự di chuyển mà chỉ sử dụng các vật liệu cho sẵn.
  3. Tham gia vào cuộc đua xe tự hành.
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Bạn có thể tạo ra một chiếc xe có bánh từ vật liệu cho sẵn hay không?
  2. Bạn sẽ xây dựng cấu trúc/thiết kế ổn định nhất của chiếc xe tự hành của bạn như thế nào?
  3. Vật liệu nào trong số các vật liệu được liệt kê ở trên có thể được sử dụng để làm cho chiếc xe tự chuyển động?
  4. Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới việc chuyển động của chiếc xe của bạn?
  5. Liệu có thể sử dụng chiếc xe của bạn trong vũ trụ không? Giải thích.

Các tác giả

Rhoda Lyn