Tài nguyên

Bảng mô phỏng mạch điện

nâng cao
Circuit Workbench Photo: © iStock_luchschen
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 )
Loading...
Tài nguyên
Thí Nghiệm
Đối tượng
Vật lý
Các chủ đề
Điện lực
Thời gian hoạt động
60 phút

Bảng mạch đơn giản này cho phép bạn dễ dàng kết nối các đèn trang trí nhỏ theo nhiều cách khác nhau và tìm hiểu một số đặc điểm của mạch nối tiếp và mạch song song.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Từ các thí nghiệm này, bạn sẽ có thể thấy rằng việc loại bỏ bất kỳ bóng đèn nào trong mạch nối tiếp sẽ làm cho tất cả các bóng đèn bị tắt, nhưng việc loại bỏ một hoặc nhiều bóng đèn trong mạch song song không ảnh hưởng đến các bóng đèn còn lại. Bạn cũng sẽ phát hiện ra rằng bạn càng đặt nhiều bóng đèn trong mạch nối tiếp, thì các bóng đèn càng mờ đi, trong khi việc có thêm nhiều bóng đèn mắc song song không ảnh hưởng đến độ sáng của bất kỳ bóng đèn nào.

Bạn nghĩ mạch điện trong nhà bạn mắc nối tiếp hay mắc song song? Nếu bạn cắm máy nướng bánh và radio vào cùng một ổ cắm, thì radio có tắt khi bánh nướng xong không? Việc bạn có thể bật và tắt các thiết bị điện trong nhà một cách riêng biệt cho bạn biết rằng các mạch điện của bạn được nối song song. Nếu không phải vậy, thì khi một bóng đèn bị cháy, tất cả các đèn khác trên cùng một mạch sẽ bị tắt.

Trong một số sách giáo khoa, hướng của dòng điện được định nghĩa là hướng của điện tích dương sẽ chạy qua mạch từ cực dương của pin đến cực âm. Tuy nhiên, trên thực tế, các điện tích dương không di chuyển trong dây dẫn. Thứ di chuyển là các electron mang điện tích âm và chúng chạy theo chiều từ cực âm của pin đến cực dương. Định nghĩa về dòng điện là chuyển động của điện tích dương có nhiều nguồn gốc lịch sử và vẫn tiếp tục được sử dụng; dòng điện được định nghĩa theo cách này thường được gọi là “dòng điện thông thường”. Trong một số tình huống (ví dụ: chuyển động của các hạt mang điện trong chất bán dẫn, dung dịch và khí), các điện tích dương thực sự di chuyển và góp phần tạo ra dòng điện. Tuy nhiên, để bắt đầu thao tác với các mạch đơn giản, làm việc với dòng electron sẽ dễ dàng hơn. Trong hoạt động này, hai thuật ngữ “dòng điện” và “dòng electron” mà chúng tôi sử dụng là một.

Mục tiêu chính
  1. Bảng mạch đơn giản này cho phép bạn dễ dàng kết nối các đèn trang trí nhỏ theo nhiều cách khác nhau và tìm hiểu một số đặc điểm của mạch nối tiếp và mạch song song.
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Điều gì xảy ra với bóng đèn khi bạn thực hiện kết nối cuối cùng? Nó đang sáng rõ hay sáng mờ?
  2. Độ sáng của bóng đèn khi lắp một bóng như thế nào so với độ sáng của bóng đèn khi lắp hai bóng?
  3. Sự khác nhau trong hoạt động của hai bóng đèn so với hoạt động của ba bóng đèn được lắp nối tiếp (hoạt động nghiên cứu 2) là gì?

Các tác giả

Exploratorium Teacher Institute https://www.exploratorium.edu/snacks/circuit-workbench