Tài nguyên

Ô nhiễm Không khí Cuộn, Xoáy

ở giữa
Whirling, Swirling Air Pollution Photo: ©iStock-1135335888
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
Tài nguyên
Thí Nghiệm
Đối tượng
Khoa học Trái đất
Các chủ đề
Biến đổi khí hậu Hệ sinh thái Sức khỏe
Thời gian hoạt động
45 - 60 phút

Trong hoạt động này các học sinh nhận thức được nhiều cách mà các hoạt động hàng ngày sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và góp phần gây ra ô nhiễm không khí.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Trong hoạt động này các học sinh nhận thức được nhiều cách mà các hoạt động hàng ngày sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và góp phần gây ra ô nhiễm không khí.

Mục tiêu chính
  1. Các học sinh học về cách thức các hoạt động hàng ngày góp phần gây ô nhiễm không khí.
  2. Các học sinh sử dụng một mô hình đơn giản để điều tra ô nhiễm không khí.
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Không khí sẽ như thế nào nếu chúng ta đứng trên một bãi biển, không khí sẽ như thế nào nếu chúng ta đang đứng trên một đỉnh núi, hay ở trong một khu rừng? Không khí sẽ như thế nào nếu chúng đang đứng ở một thành phố lớn, gần một nhà máy? Điều gì khác biệt trong không khí, những thứ này đến từ đâu? Chúng có phải là vấn đề không? tại sao?

Các tác giả

Bibliotheca Alexandrina Planetarium Science Center