Tài nguyên

Biến đổi khí hậu ở Bắc Cực

người bắt đầu
Climate Change in Arctic Photo: © iStock-989228182_kappaphoto
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
Tài nguyên
Thí Nghiệm
Đối tượng
Khoa học Trái đất
Các chủ đề
Biến đổi khí hậu Hệ sinh thái Tính bền vững
Thời gian hoạt động
5-10 phút

Hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu và quá trình nóng lên toàn cầu. Nguyên nhân của vấn đề nóng lên toàn cầu và tác động của nó đến hành tinh của chúng ta và các sinh vật sống khác trên Trái Đất.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Xét rằng 70% hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi nước, các đại dương đóng một vai trò quan trọng đối với hành tinh này. Bên cạnh đó, các đại dương cũng hấp thụ nhiều năng lượng (nhiệt và ánh sáng) hơn bầu khí quyển và mặt đất của chúng ta. Các đại dương có thể phân tán nhiệt xung quanh hành tinh. Nước ấm trên bề mặt đến từ Dòng Vịnh / Xích đạo sẽ mang nhiệt đến các cực, nơi nó nguội đi và chìm xuống rồi quay trở lại khu vực đường xích đạo. Sự chuyển động của nhiệt và năng lượng này ảnh hưởng đến khí hậu và cũng bị ảnh hưởng BỞI KHÍ HẬU. Vành đai chuyển đổi này – hệ thống các dòng hải lưu lớn này ảnh hưởng đến bản chất của mùa hè và mùa đông, mùa mưa và mùa khô của chúng ta.

Vòng tuần hoàn của nước bắt đầu từ các khu vực nhiệt đới nơi nước ấm trên bề mặt ít đặc hơn. Điều này có nghĩa là nó nổi trên bề mặt của đại dương, thu được nhiều ánh sáng hơn và nhiệt trở nên ấm hơn. Nước ở các cực trở nên nguội và đặc, và chìm xuống, kéo các vùng nước ấm hơn từ xích đạo lên. Chu kỳ khổng lồ này có thể kéo dài cả ngàn năm và đó là một phần thiết yếu của hệ thống khí hậu của chúng ta. Khi Trái Đất nóng lên, những vòng tuần hoàn này có thể bị thay đổi hoặc thậm chí dừng lại. Thời tiết bất ổn như nóng cực độ ở các khu vực nhiệt đới và lạnh băng giá ở khu vực xung quanh các cực là kết quả của vấn đề biến đổi khí hậu. Các sinh vật sống khác như các loài động vật đang sống ở các khu vực cụ thể sẽ bị ảnh hưởng vì môi trường sống của chúng đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu.

Mục tiêu chính
  1. The activity is related to climate change and the process of global warming. The cause of global warming issue and the impact to our planet and another living being that lives on the earth. One of the cause of global warming is massive using of fossil fuel. Several countries still rely on fossil fuel such as Indonesia that still uses this non-renewable resource. The uncontrollable use of fossil fuel is impacting our planet through the acceleration of global warming – emphasizing the importance of reducing our energy consumption in our households.
  2. Furthermore, through this activity the process of the water cycle itself is shown so that students could gain some insights to the mechanisms of climate change and raise awareness of the fact that this issue is real. Moreover, the facilitator can also give the students some advices how to contribute to tackling this issue by simple actions such as turning off air conditioners, if they do not use it, turn off lights during the day, unplug their devices if they are doing another activity, using public transportation, reducing single use plastic that mostly end up in the ocean, and so on.
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Làm sao để tạo ra một mô hình thu nhỏ có thể minh họa vòng tuần hoàn của nước từ vùng nước ấm nông đến vùng nước lạnh sâu bằng cách sử dụng tất cả các vật liệu mà bạn đã chuẩn bị ở nhà trong vòng năm phút.

Các tác giả

Dessy Erivianti Palupi, Fahrik Fahreza, Pesta Sigalingging