เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 13 - Climate Action

ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ไม่มีประเทศใดในโลกที่ไม่เห็นผลกระทบอันรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในบางประเทศก็รุนแรงกว่าที่อื่น แผ่นดินไหว สึนามิ พายุไซโคลนและอุทกภัยทำให้เราสูญเสียเป็นมูลค่าความเสียหายกว่าแสนล้านดอลลาร์ทุกปี เราจะแก้ปัญหานี้ได้โดยการสร้างความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาคที่มีความเสี่ยง เช่น ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล และประเทศที่เป็นเกาะ จำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังคงมีความเป็นไปได้ด้วยเจตจำนงทางการเมืองและความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีที่สามารถจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้ถึงสององศาเซลเซียส ซึ่งจำกัดได้มากกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรม และเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับภูมิอากาศโลก เป้าหมายในข้อนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่หลายประเทศจะต้องดำเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระดับเริ่มต้น
Fruit Battery Photo: © iStock kiankhoon
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 )
Loading...

แบตเตอรี่จากผลไม้

 • พลังงาน
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เคมี
ระดับกลาง
Build a Solar Updraft Tower Photo: © iStock-612720768_shansekala
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

แบบจำลองหอพลังลม

 • พลังงาน
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ฟิสิกส์
ระดับกลาง
Rooftop Gardens: Are They a Cool Idea? Photo: © iStock-1134599101_Ewelina Thepphaboot
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

สวนบนดาดฟ้า

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิศวกรรมศาสตร์
ระดับสูง
From Trash to Gas: Biomass Energy Photo: © iStock 496861898_Pixavril
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

จากขยะสู่พลังงานชีวมวล

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • พลังงาน
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เคมี
 • วิศวกรรมศาสตร์
ระดับกลาง
Whirling, Swirling Air Pollution Photo: ©iStock-1135335888
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

หมุนวนมลพิษ

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • สุขภาพ
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
Photo: © iStock-664980412_Rawpixel
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

มาอัพไซเคิลกันเถอะ!

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
Coins growth Photo: © iStock-1280698704
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

แบ่งปันกันเพื่อโลกที่ดีกว่า

 • ระบบนิเวศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
Climate Change in Arctic Photo: © iStock-989228182_kappaphoto
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

โลกร้อนที่อาร์กติก

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
Oceans acidification Photo: © iStock-1139960135_Ninell_Art
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

เมื่อโลกร้อน ทะเลจึงเป็นกรด

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก