Tài nguyên

Vì Lợi ích Chung

người bắt đầu
Coins growth Photo: © iStock-1280698704
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Khoa học Trái đất
Các chủ đề
Hệ sinh thái Tính bền vững
Thời gian hoạt động
15-30 phút

Một màn trình diễn đơn giản và thú vị để dạy học sinh về Bi kịch của Công chúng. Các bạn học sinh thi đấu để kiếm kẹo mà không trao đổi với các bạn khác, và hầu như sẽ luôn gặp “bi kịch” của việc hết tài nguyên có thể chia sẻ chỉ sau một vòng chơi.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Một màn trình diễn đơn giản và thú vị để dạy học sinh về Bi kịch của Công chúng. Các bạn học sinh thi đấu để kiếm kẹo mà không trao đổi với các bạn khác, và hầu như sẽ luôn gặp “bi kịch” của việc hết tài nguyên có thể chia sẻ chỉ sau một vòng chơi. Sau đó họ có cơ hội để chơi lại – sau khi nói ra một chiến lược và làm việc cùng nhau để lập một kế hoạch cho tương lai. Thông qua đối thoại và giám sát trách nhiệm của nhau, các học sinh học cách để chia sẻ nguồn tài nguyên của mình một cách công bằng, sao cho mọi người có thể kiếm phần thưởng kẹo như mong muốn.

Các nguồn tài nguyên tái tạo, chẳng hạn cây cối hoặc các loài cá, có thể duy trì nếu được quản lý đúng cách. . Nhưng nếu không có cơ hội để bổ sung, những nguồn tài nguyên này có thể bị cạn kiệt nhanh chóng, đặc biệt là khi nhu cầu về tài nguyên ngày càng tăng. Lý thuyết của Garrett Hardin, Bi kịch của Công chúng, khẳng định rằng mọi người có xu hướng hành động vì lợi ích riêng của họ và không quan tâm tới “lợi ích chung”. Trong việc quản lý các nguồn tài nguyên tái tạo, điều quan trọng là mọi người sử dụng chúng một cách hợp tác và không hy sinh lợi ích lâu dài cho lợi ích ngắn hạn. Một quan niệm tương tự cũng đúng trong các tình huống khó xử về mặt xã hội – sự hợp tác, thay vì sự ích kỷ, sẽ mang lại thêm nhiều lợi ích lâu dài cho xã hội. Hiểu được lợi ích của sự hợp tác và quản lý tài nguyên bền vững rất quan trọng đối với việc duy trì nguồn tài nguyên hạn chế của chúng ta khi dân số tiếp tục gia tăng.

Mục tiêu chính
 • Xác định một chiến lược sẽ dẫn đến việc sử dụng bền vững các tài nguyên trong một trò chơi mô phỏng;
 • Tìm ra điểm tương đồng giữa các đồ vật được sử dụng trong trò chơi và các tài nguyên tái tạo mà mọi người phụ thuộc vào; và
 • Phân tích hành động của những người tham gia trong các trò chơi mô phỏng tài nguyên giống hay khác với những hành động của mọi người trong các tình huống thực tế như thế nào.
Câu hỏi hướng dẫn
 1. Những nguồn tài nguyên có thể tái tạo và không thể tái tạo là gì?
 2. Đưa ra các ví dụ về tài nguyên có thể tái tạo và không thể tái tạo trong môi trường/trong cộng đồng của bạn.
 3. Mô tả cách mỗi tài nguyên được khai thác và công dụng của chúng và/hoặc các sản phẩm được sản xuất từ nguồn tài nguyên đó.
 4. Các vấn đề/kết quả liên quan đến những nguồn tài nguyên này là gì?
 5. Tại sao những vấn đề này xuất hiện?
 6. Điều gì sẽ xảy ra nếu những nguồn tài nguyên này bị cạn kiệt?
 7. Những giải pháp khả thi để xử lý những vấn đề này là gì?
 8. Tại sao sự hợp tác lại quan trọng trong việc bảo tồn các nguồn tài nguyên này?
 9. Đưa ra một số ví dụ về cách mọi người trong cộng đồng của bạn hợp tác với nhau?

Các tác giả

Ruby R. Cristobal, Ph.D. (Philippines) For the Common Good activity was developed by Kurt and Ursula Frischknecht and Karen Zimbelman found in Thinking Globally and Acting Locally: Environmental Education Teaching Activities by Lori D. Mann and William B. Stapp