Tài nguyên

Dấu chân nước của tôi

ở giữa
A faucet with a water drop / Water consumption concept Photo: © iStock-1039347886
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Khoa học Trái đất
Các chủ đề
Hệ sinh thái Tính bền vững
Thời gian hoạt động
Hoàn thành trong vòng một tuần

Để nâng cao nhận thức về thói quen sử dụng nước trong việc nội trợ, trong gia đình chúng ta và những điều chủ yếu tạo nên nó là gì. Mục tiêu là giảm việc dùng nước trong cuộc sống hàng ngày của những người tham gia, tích hợp hành vi và tiêu chuẩn sống của chính họ vào một bức tranh lớn hơn, bắt đầu từ quy mô nhỏ và lớn dần lên. Họ có thể bắt đầu các chiến dịch để truyền bá thông tin với các đồng nghiệp của mình. Để chơi hấp dẫn hơn, các thử thách có thể được tổ chức để xem ai chứng tỏ khả năng sử dụng và tái sử dụng nước tốt nhất.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Để nâng cao nhận thức về thói quen sử dụng nước trong việc nội trợ, trong gia đình chúng ta và những điều chủ yếu tạo nên nó là gì. Mục tiêu là giảm việc dùng nước trong cuộc sống hàng ngày của những người tham gia, tích hợp hành vi và tiêu chuẩn sống của chính họ vào một bức tranh lớn hơn, bắt đầu từ quy mô nhỏ và lớn dần lên. Họ có thể bắt đầu các chiến dịch để truyền bá thông tin với các đồng nghiệp của mình. Để chơi hấp dẫn hơn, các thử thách có thể được tổ chức để xem ai chứng tỏ khả năng sử dụng và tái sử dụng nước tốt nhất.

Mục tiêu chính
  • Các bạn học sinh nên cung cấp tài liệu từng bước về “nghiên cứu” của các bạn ấy: Các bạn đã bắt đầu từ đâu, làm thế nào để tiếp cận với các vấn đề mà các bạn đã thử – cái gì hoạt động tốt, cái gì thất bại, các bạn đã thích nghi như thế nào … và cuối cùng – những thay đổi nào mà các bạn đã quan sát được (trong con số ví dụ như số lít được sử dụng, trong thái độ, hành vi và cảm xúc – của chính các bạn và những người mà các bạn đã đưa vào dự án của mình) (thành viên trong gia đình, hàng xóm, những người theo dõi trên mạng xã hội …)
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Chúng ta cần nước để làm gì?
  2. Chúng ta sử dụng nước ở đâu?
  3. Nước đến từ đâu?
  4. Bạn nghĩ một ngày bạn thực sự sử dụng bao nhiêu nước?
  5. Bạn ước tính lượng nước sử dụng tại vùng lân cận bạn là bao nhiêu?
  6. Chúng ta sử dụng nước như thế nào – chúng ta có tận dụng hết nó không hay đổ trực tiếp nó xuống cống?
  7. Làm thế nào để chúng ta có thể tận dụng tốt hơn nguồn nước mà chúng ta sử dụng và làm thế nào để chúng ta có thể làm giảm lượng nước tiêu thụ?
  8. Tại sao chúng ta nên quan tâm?

Các tác giả

Viola Kessel, Carlos Cortés