เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 06 - Clean Water and Sanitation

สร้างหลักประกันว่าจะมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

ภายในปี 2573 ทุกคนบนโลกจะต้องมีน้ำดื่มที่ปลอดภัยและราคาเหมาะสม ในขณะที่หลายคนให้ความสำคัญกับน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย แต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่สนใจ ปัญหาการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อคนกว่าร้อยละ 40 ทั่วโลกและสถิติก็สูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หากเรายังใช้แนวทางเดิมในการดำรงชีวิตต่อไป ภายในปี พ.ศ. 2593 หนึ่งในสี่ของมนุษย์บนโลกจะต้องประสบกับโรคภัยอันเนื่องมาจากการขาดแคลนน้ำ แต่เรายังสามารถเปลี่ยนแนวทางได้ การที่หน่วยงานระดับนานาชาติได้ร่วมกันปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำและแม่น้ำลำคลอง และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการปรับปรุงน้ำด้วยกัน สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายนี้ได้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระดับเริ่มต้น
Water Purification Photo: © iStock Anatoliy Sizov
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

ทำน้ำให้บริสุทธิ์

 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ชีววิทยา
 • เคมี
ระดับสูง
Exploring Water Turbidity Using A Smartphone Photo: © iStock iso_petrov
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

ทดสอบน้ำขุ่นด้วยสมาร์ทโฟน

 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
ระดับกลาง
Go-with-the-flow Photo: © iStock trocphunc
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

ไหลไปกับแรงโน้มถ่วง

 • พลังงาน
 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ฟิสิกส์
ระดับกลาง
Turning Salt Water into Fresh Water Photo: © iStock_Michał-Chodyra
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 )
Loading...

เปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืด

 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
ระดับกลาง
A faucet with a water drop / Water consumption concept Photo: © iStock-1039347886
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

น้ำไหลไปไหนบ้าง?

 • ระบบนิเวศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
Oceans acidification Photo: © iStock-1139960135_Ninell_Art
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

เมื่อโลกร้อน ทะเลจึงเป็นกรด

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
An island without land… is? Photo: © iStock-911765310_Alexpunker
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

เกาะไร้เเผ่นดิน

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • วิทยาศาสตร์โลก