เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 12 - Responsible Consumption and Production

สร้างหลักประกันว่าจะมีแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

ผู้คนบางส่วนมีกินมีใช้มากมาย ในขณะที่บางส่วนก็แทบไม่มีให้ใช้เลย ในความเป็นจริงแล้ว ประชากรส่วนใหญ่ของโลกกำลังบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานน้อยเกินไป โลกที่น่าอยู่ควรจะเป็นโลกที่เราทุกคนได้รับสิ่งจำเป็นอย่างทั่วถึงเพื่อใช้เอาตัวรอดและเจริญเติบโตต่อไป เราสามารถบริโภคแบบรักษ์โลกได้ เพื่อให้ลูกหลานของเรา รวมไปถึงลูกหลานของพวกเขายังได้มีกินมีใช้กันต่อไปในอนาคต แต่สิ่งที่ยากก็คือ เราจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างไร แนวทางที่เราจะทำได้ก็คือการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและหาวิธีกำจัดขยะที่เป็นพิษให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม และการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนต่อไป

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระดับเริ่มต้น
Fruit Battery Photo: © iStock kiankhoon
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 )
Loading...

แบตเตอรี่จากผลไม้

 • พลังงาน
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เคมี
ระดับสูง
From Trash to Gas: Biomass Energy Photo: © iStock 496861898_Pixavril
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

จากขยะสู่พลังงานชีวมวล

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • พลังงาน
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เคมี
 • วิศวกรรมศาสตร์
ระดับกลาง
Whirling, Swirling Air Pollution Photo: ©iStock-1135335888
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

หมุนวนมลพิษ

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • สุขภาพ
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับกลาง
What’s in the Wrap? Photo: © iStock-1082028590
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

ห่อแล้วไปไหน?

 • ระบบนิเวศ
 • สุขภาพ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
Coins growth Photo: © iStock-1280698704
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

แบ่งปันกันเพื่อโลกที่ดีกว่า

 • ระบบนิเวศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
An island without land… is? Photo: © iStock-911765310_Alexpunker
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

เกาะไร้เเผ่นดิน

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • วิทยาศาสตร์โลก