แหล่งข้อมูล

สวนบนดาดฟ้า

ระดับกลาง
iStock-1134599101_Ewelina Thepphaboot Photo: © iStock-1134599101_Ewelina Thepphaboot
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
ทรัพยากร
โครงการ
วิชา
วิศวกรรมศาสตร์
หัวข้อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระบวนการทางวิศวกรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เวลาสำหรับกิจกรรม
4-5 คาบ

นักเรียนจะได้หาคำตอบเหล่านี้กันในโครงงานนี้ โดยการสร้างโมเดลบ้านสองหลัง หลังหนึ่งมีสวนบนดาดฟ้าและอีกหลังหนึ่งไม่มี จากนั้นให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าภายในบ้านนั้นมีความร้อนเพียงใดระหว่างวันและเย็นลงอย่างไรเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

ลองจินตนาการถึงเวลาที่เรามองขึ้นไปยังดาดฟ้าของอาคารในเมืองและเห็นต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่มากมายเหมือนภาพวาด ดาดฟ้าตามตึกทั่วโลกต่างก็เริ่มกลายเป็นพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะในเขตเมือง สวนบนดาดฟ้าเหล่านี้นั้นเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ดาดฟ้าสีเขียวที่มีชีวิตเหล่านี้นั้นมีประโยชน์มากมาย รวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่สำหรับทำการเกษตร เพิ่มพื้นที่ที่สวยงามให้กับเมืองและเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ในกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศและปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมา เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปี พื้นที่ขนาด 1.5 คูณ 1.5 ตารางเมตรที่ปลูกหญ้าไว้บนดาดฟ้าก็จะสามารถช่วยสร้างออกซิเจนได้มากเพียงพอที่จะเก็บไว้ให้มนุษย์หนึ่งคนหายใจได้ถึงหนึ่งปีเลยทีเดียว

อีกหนึ่งคุณประโยชน์ของสวนบนดาดฟ้าก็คือการมันสามารถดูดความร้อนและเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับอาคารได้ดียิ่งกว่าน้ำมันดินและการโรยกรวดบนดาดฟ้าแบบที่เคยใช้กันมา เนื่องจากว่าดาดฟ้าต้องปะทะกับแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นเวลาหลายชั่วโมง อุณหภูมิของดาดฟ้าแบบเก่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าอุณหภูมิจริงในอากาศ จากนั้นมันก็จะแผ่รังสีความร้อนกลับไปยังสิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วย หากคุณอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หรือเคยได้ไปห้างสรรพสินค้าที่มีอาคารคอนกรีตมากมายในช่วงฤดูร้อน ก็จะพบว่าอุณหภูมิระหว่างบริเวณนั้นกับบริเวณนอกเมืองหรือชนบทมีความแตกต่างกันอย่างมาก นั่นเป็นเพราะเมื่อความร้อนถูกแผ่จากดาดฟ้ากลับไปยังสิ่งแวดล้อมโดยรอบ บริเวณที่มีอาคารอยู่จำนวนมากอย่างเช่นในเมือง จะสามารถมีอุณหภูมิสูงขึ้นในอากาศได้มากถึง 5-7°C เลยทีเดียว ปรากฏการณ์นี้เราเรียกมันว่า ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (urban heat island effect)

อย่างไรก็ตาม สวนบนดาดฟ้านั้นอาจมีส่วนช่วยลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ มันช่วยลดอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดบนดาดฟ้าลงได้ แต่นั่นจะหมายความว่ามันสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายห้องที่อยู่ในตัวอาคารได้หรือไม่ สวนบนดาดฟ้าจะช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟให้เราได้ด้วยการทำให้ภายในอาคารเย็นกว่าอากาศภายนอกในวันที่อากาศร้อนได้หรือไม่ นักเรียนจะได้หาคำตอบเหล่านี้กันในโครงงานนี้ โดยการสร้างโมเดลบ้านสองหลัง หลังหนึ่งมีสวนบนดาดฟ้าและอีกหลังหนึ่งไม่มี จากนั้นให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าภายในบ้านนั้นมีความร้อนเพียงใดระหว่างวันและเย็นลงอย่างไรเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบได้ว่าสวนบนดาดฟ้าช่วยทำให้อาคารมีความเย็นขึ้นหรือไม่

คำถามชี้นำ
  1. สวนบนดาดฟ้าคืออะไร
  2. นักเรียนจะสร้างสวนบนดาดฟ้าอย่างไร
  3. ประโยชน์และโทษของสวนบนดาดฟ้ามีอะไรบ้าง
  4. โดยทั่วไปแล้วดาดฟ้าทำมาจากวัสดุอะไร

ผู้เขียน

Sandra Slutz, PhD, "Rooftop Gardens: Are They a Cool Idea?" Science Buddies, 12 Jan. 2020, Sciencebuddies.org