เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 14 - Life below Water

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาสมุทรเป็นบ่อเกิดของชีวิตมนุษย์ ด้วยอุณหภูมิมิ เคมี กระแสน้ำ และรูปแบบชีวิตของมัน ผู้คนกว่าสามพันล้านคนใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลช่วยดูดซับสารคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นถึง 30% แต่ในปัจจุบันนี้เราผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เกินขนาดและทำให้ทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้น ซึ่งมากกว่าสมัยก่อนมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมถึง 26% ขยะพลาสติกกว่า 13,000 ชิ้นถูกทิ้งลงในทะเลทุกๆ ตารางกิโลเมตร ฟังดูแย่ทีเดียว แต่เราก็ยังไม่สิ้นหวัง เป้าหมายการพัฒนาในข้อนี้จะช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อปกป้องท้องทะเลและชีวิตใต้ทะเลได้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระดับเริ่มต้น
Photo: © iStock-664980412_Rawpixel
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

มาอัพไซเคิลกันเถอะ!

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
Climate Change in Arctic Photo: © iStock-989228182_kappaphoto
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

โลกร้อนที่อาร์กติก

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับกลาง
Photosynthetic Floatation Photo: © iStock_efenzi
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

การสังเคราะห์แสงทำให้ลอยน้ำ

 • ระบบนิเวศ
 • พลังงาน
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • ฟิสิกส์