แหล่งข้อมูล

แบตเตอรี่จากผลไม้

ระดับเริ่มต้น
Fruit Battery Photo: © iStock kiankhoon
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 )
Loading...
ทรัพยากร
การทดลอง
วิชา
เคมี
หัวข้อ
พลังงาน สอบถามทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เวลาสำหรับกิจกรรม
3 ชั่วโมง

ในกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าผลไม้ผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อสัมผัสกับโลหะได้อย่างไร นักเรียนจะได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH และกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

ภายในปี พ.ศ. 2573 เราทุกคนควรจะมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านพลังงานที่ทันสมัย น่าเชื่อถือและมีราคาไม่แพง พลังงานไฟฟ้านั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา เป็นที่ทราบกันดีว่า ในบางพื้นที่บนโลกยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและการสร้างโรงผลิตไฟฟ้านั้นยังเป็นสิ่งที่มีราคาสูงมากอยู่ ซึ่งนำไปซึ่งปัญหาต่างๆ อาทิ ไม่มีพลังงานไฟฟ้าจ่ายไปยังโรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนมาก ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศจึงกำลังมองหาแนวทางที่ต่างไปจากเดิมและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

รู้หรือไม่ว่าผลไม้บางชนิดสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการแปรสภาพพลังงานเคมีจากผลไม้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ผลไม้ที่เรามักถูกหยิบยกขึ้นมาแสดงเป็นตัวอย่างอยู่บ่อยครั้งก็คือ มะนาวและมันฝรั่ง

ในกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการที่ผลไม้ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเมื่อสัมผัสกับโลหะ นักเรียนจะได้ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมไปถึงจำนวนของผลไม้ที่ต้องใช้เพื่อไปทำให้ไฟ LED สีแดงติดได้ ด้วยแนวคิดดังกล่าว นักเรียนจะได้นำเสนอชุดอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในราคาย่อมเยาให้แก่โรงเรียนและบ้านในชนบทบริเวณใกล้เคียง

วัตถุประสงค์หลัก
  1. เพื่อระบุว่าผลไม้ชนิดใดที่เหมาะสำหรับนำมาผลิตพลังงานที่สุด
  2. เพื่อระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH ของผลไม้กับสภาพการนำไฟฟ้า
  3. นำเสนอแนวคิดในการสร้างกระแสไฟฟ้าที่ราคาย่อมเยาเพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนและบ้านเรือนในชนบทโดยใช้แนวคิดที่ได้จากการทดลอง
คำถามชี้นำ
  1. ผลไม้ชนิดใดที่เหมาะสำหรับนำมาผลิตพลังงานที่สุด
  2. ต้องใช้ผลไม้จำนวนกี่ลูกเพื่อทำให้ไฟ LED สีแดงติดสว่างได้

ผู้เขียน

Daryl Albright