เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 17 - Partnerships for the Goals

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะเป็นจะต้องทำ แม้เราจะอยากล้มเลิกความตั้งใจนี้เสียและคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้สำเร็จ แต่คงจะดีกว่าถ้าเราลองลงมือทำดูก่อน เพราะเราต่างก็มีศักยภาพอีกมากมาย โลกปัจจุบันเชื่อมต่อถึงกันมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยอินเทอร์เน็ต การเดินทางท่องเที่ยวและหน่วยงานระดับโลก มีความพยายามมากขึ้นเรื่อยๆ ที่หลายภาคส่วนจับมือร่วมกันทำงานเพื่อหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เช่นกัน 193 ประเทศทั่วโลกต่างตกลงที่จะร่วมมือกันทำตามเป้าหมายนี้ นี่ฟังดูเหลือเชื่อทีเดียวในการที่ประเทศถึง 193 ประเทศจะมาตกลงร่วมกัน การที่ทุกชาติมาร่วมมือกันทำงานตามเป้าหมายข้อสุดท้ายนี้จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายข้ออื่นๆ ได้ต่อไป