แหล่งข้อมูล

โลกร้อนที่อาร์กติก

ระดับเริ่มต้น
Climate Change in Arctic Photo: © iStock-989228182_kappaphoto
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
ทรัพยากร
การทดลอง
วิชา
วิทยาศาสตร์โลก
หัวข้อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เวลาสำหรับกิจกรรม
5-10 นาที

กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระบวนการภาวะโลกร้อน สาเหตุของปัญหาโลกร้อนและผลกระทบต่อโลกของเราและสิ่งมีชีวิตอื่น ที่อาศัยอยู่บนโลก สาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนคือการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนมหาศาล

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

เมื่อพิจารณาว่า 70% ของโลกของเรานั้น ปกคลุมไปด้วยน้ำ มหาสมุทรมีบทบาทสำคัญต่อโลกของเรา นอกจากนั้นมหาสมุทรยังสะสมพลังงาน (จากความร้อนและแสง) เอาไว้มากกว่าชั้นบรรยากาศและพื้นดินของเราเสียอีก มหาสมุทรสามารถกระจายความร้อนออกไปได้ทั่วโลก น้ำที่อุ่นในบริเวณผิวหน้ามหาสมุทรที่มาจากกระแสน้ำกัลฟ์สตรีมหรือกระแสน้ำจาบริเวณเส้นศูนย์สูตรนำความร้อนไปสู่ขั้วโลก ที่ซึ่งน้ำมีความเย็นมากกว่าจมลงก้นมหาสมุทร เกิดการไหลเวียแและกลับไปที่เส้นศูนย์สูตรอีกครั้ง การเคลื่อนที่ของความร้อนและพลังงานนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของโลก ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกก็มีผลต่อการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรได้เช่นกัน ระบบการไหลเวียนของประแสกสมุทรขนาดใหญ่นี้ทำให้เกิดฤดูร้อน หนาว ฤดูฝนและฤดูแล้งในโลกของเรานั่นเอง วัฏจักรของน้ำที่เริ่มจากพื้นที่เขตร้อน ที่ซึ่งผิวน้ำอุ่นมีความหนาแน่นน้อยกว่า โดยน้ำที่มีความอุ่นกว่านั้นจะลอยอยู่ด้านบนของมหาสมุทรและเก็บกักความร้อนได้มากขึ้นและน้ำก็จะยิ่งอุ่นขึ้น ส่วนน้ำในขั้วโลกที่เย็นกว่านั้น จะมีความหนาแน่นมากกว่าและจมลงที่ก้นสมุทร ปล่อยให้น้ำอุ่นกวาซึ่งไหลมาจากเส้นศูนย์สูตรมาแทนที่ วงจรวัฏจักรน้ำมหาศาลนี้อาจใช้เวลาถึง 1,000 ปี จึงจะเคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์และถือเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิอากาศของเรา เมื่อโลกร้อนขึ้นการหมุนเวียนเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เร็วขึ้นหรืออาจะทำให้การเหมุนเวียนหยุดลงได้ นอกจากนี้ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอน เช่น ความร้อนสูงในพื้นที่เขตร้อนและความหนาวเย็นในบริเวณขั้วโลกโดยรวมแล้วเป็นผลมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่นเดียวกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะจะได้รับผลกระทบหากพื้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวตเหล่านี้ยังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์หลัก
  1. กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระบวนการภาวะโลกร้อน สาเหตุของปัญหาโลกร้อนและผลกระทบต่อโลกของเราและสิ่งมีชีวิตอื่น ที่อาศัยอยู่บนโลก สาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนคือการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนมหาศาล หลายประเทศยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ประเทศอินโดนีเซีย การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขาดการควบคุมนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกของเราโดยเป็นสาเหตุที่เร่งให้เกิดโลกร้อน สิ่งนี้กำลังมุ่งให้เห็นเน้นความสำคัญของลดการใช้พลังงานในครัวเรือนของเรา
  2. นอกจากนี้ในกิจกรรมนี้จะแสดงกระบวนการของวัฏจักรของน้ำเพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลเชิงลึก ในเรื่องกลไกการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสร้างความตระหนักว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นนี้มีอยู่จริง ยิ่งไปกว่านั้นวิทยากรยังสามารถให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยวิธีการง่าย ๆ เช่น ปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน ปิดไฟระหว่างวัน ถอดปลั๊กอุปกรณ์หากกำลังทำกิจกรรมอื่น ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เมื่องานใช้แล้วพลาสติกเหล่านี้ก็จะกลายเป็นขยะในทะเลและในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น
คำถามชี้นำ
  1. เราจะสร้างแบบจำลองขนาดเล็กที่แสดงวัฏจักรการไหลของน้ำจากบริเวณน้ำอุ่นที่ในระดับตื้นไปสู่น้ำเย็นระดับลึก โดยใช้วัสดุทั้งหมดที่นักเรียนมีอยู่แล้วที่บ้านภายใน 5 นาที

ผู้เขียน

Dessy Erivianti Palupi, Fahrik Fahreza, Pesta Sigalingging