หากคุณต้องการข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อหาเราทางอีเมลที่ seadstem@goethe.de

 

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของ SEADSTEM

ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ – www.seadstem.org – มีการเผยแพร่โดยสุจริต และมีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น SEADSTEM ไม่ได้รับประกันใด ๆ ถึงความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของข้อมูลนี้ การดำเนินการใด ๆ ที่คุณทำกับข้อมูลที่คุณพบในเว็บไซต์นี้ (SEADSTEM) ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง SEADSTEM จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ / หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

จากเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ได้โดยคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ ถึงเราจะพยายามจัดเตรียมให้คุณได้ใช้แต่ลิงก์ที่จะพาไปยังเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและมีจริยธรรมแล้วก็ตาม แต่เราก็ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาและลักษณะของเว็บไซต์เหล่านี้ได้ ลิงก์เหล่านี้ที่พาไปยังเว็บไซต์อื่น ไม่ได้หมายความถึงการแนะนำถึงเนื้อหาทั้งหมดที่พบในเว็บไซต์เหล่านี้ เจ้าของไซต์และเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจเกิดขึ้นก่อนที่เราจะมีโอกาสลบลิงก์ที่อาจ ‘เสีย’ ได้

โปรดทราบว่า เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์อื่น ๆ อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ รวมถึง “ข้อกำหนดในการให้บริการ” ก่อนที่จะเข้าร่วมในธุรกิจใด ๆ หรืออัปโหลดข้อมูลใดๆ

แหล่งที่มาของเนื้อหา

SEADSTEM ไม่ได้อ้างว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาทุกอย่างที่มีในแพลตฟอร์ม และไม่ได้อ้างว่าเนื้อหาต่าง ๆ เหล่านั้นได้รับการพัฒนามาเพื่อ หรือร่วมกับ SEADSTEM หรือสถาบันในเครือใด ๆ เนื้อหาต่าง ๆ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภายใต้การปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งรวบรวมโดยนักการศึกษาที่เป็นอาสาสมัครจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม SEADSTEM เคารพและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด และพยายามที่จะอ้างอิงแหล่งข้อมูลและผู้แต่งดั้งเดิมของเนื้อหาต่าง ๆ ที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มอย่างถูกต้อง SEADSTEM ทำการแสดงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้โดยไม่ใช่เพื่อเชิงพาณิชย์ในภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาเขมร อินโดนีเซีย มาเลย์ พม่า ไทย และเวียดนาม ในกรณีที่คุณพบการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้อง หรือรู้สึกว่าผู้เขียนหรือแหล่งที่มานั้นไม่ได้แสดงอย่างถูกต้อง โปรดติดต่อเราผ่านฟังก์ชัน ‘คำติชม’ ทางด้านขวาของหน้าจอ

SEADSTEM ไม่ได้รับประกันถึงการพัฒนาผลการเรียนผ่านการใช้เนื้อหาต่าง ๆ ที่มีให้บนแพลตฟอร์ม เนื้อหาต่าง ๆ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานตามดุลยพินิจของครูแต่ละคนตามบริบทที่เห็นว่าเหมาะสมกับชั้นเรียนและระดับความสามารถของนักเรียน ระบบ SEAD เข้าใจการเรียกร้องของ ‘การปฏิบัติที่ดีที่สุด’ ในฐานะกระบวนการบนพื้นฐานของการวิจัย ประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนแบบเพียร์ทูเพียร์ตามคำจำกัดความของ ‘การปฏิบัติที่ดีที่สุด’ ในขอบเขตของ STEM โดยชุมชนของนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ เนื้อหาของ SEADSTEM มีการเปิดให้ประเมินและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องผ่านระบบการให้คะแนนออนไลน์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพ การใช้งาน และความถูกต้องของทรัพยากร จากชุมชนนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ SEADSTEM มุ่งมั่นที่จะรวมข้อเสนอแนะเหล่านี้เข้ากับกระบวนการคัดสรรเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์ม

การยินยอม

โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยินยอมตามข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของเรา และยอมรับข้อกำหนดดังกล่าว

อัปเดต

หากเราอัปเดต แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกโพสต์ไว้ที่นี่

เว็บไซต์โดย Groupe-dejour.de