แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสะเต็มศึกษา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SEADSTEM ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างครูผู้ใช้แนวทางการสอนสะเต็มศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ครูมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นพิมพ์เขียวเพื่อการไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

ดูเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลล่าสุด

ในทุกๆ เดือน สื่อข้อมูลจะถูกเพิ่มเข้าในคลังจำนวนหนึ่งชิ้นและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต อย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมหน้านี้เพื่ออัพเดตข้อมูลเสมอ

วิธีใช้แพลตฟอร์มนี้

เราช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มของเรา

เริ่มต้นตอนนี้