แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสะเต็มศึกษา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำรวจแหล่งข้อมูลของ STEM (สะเต็ม) ในภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย และภาษาเวียดนามที่กระตุ้นให้นักสร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่มีส่วนร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทางปฏิบัติ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นพิมพ์เขียวเพื่อการไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

ดูเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลล่าสุด

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเราได้รับการอัปเดตเป็นประจำและให้แนวทางการเข้าร่วมที่ครอบคลุมให้ผู้เรียนได้สำรวจวิชาต่าง ๆ ที่บูรณาการเป็น STEM (สะเต็ม) ผ่านเลนส์แห่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิธีใช้แพลตฟอร์มนี้

เราช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มของเรา

เริ่มต้นตอนนี้