เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 02 - Zero Hunger

ยุติความหิวโหย สร้างหลักประกันให้ทุกคนได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการ รวมถึงการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ความหิวโหยได้ลดลงไปกว่าครึ่ง ปัจจุบัน หลายประเทศที่เคยประสบปัญหาข้าวยากหมากแพงและความหิวโหยสามารถตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของประชาชนที่ประสบภัยส่วนใหญ่ได้แล้ว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่เหลือเชื่อ บัดนี้จึงเป็นเวลาที่เราจะพัฒนาต่อยอดเพื่อยุติความหิวโหยและการขาดแคลนโภชนาการให้กับทุกคน อาทิ ด้วยการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ยากจะสำเร็จ แต่เพื่อประชากรหนึ่งในเก้าคนทั่วโลกที่ต้องเข้านอนด้วยความหิวโหยแล้วนั้น เราต้องลองกันสักตั้ง เพื่อหวังจะมีโลกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าได้ตลอดปี หากเราร่วมมือกัน เป้าหมายนี้จะสำเร็จได้ในปี 2573