แหล่งข้อมูล

ขนมเพื่อสุขภาพกับห่อรักษ์โลก

ระดับกลาง
Vegetables Photo: © iStock-1314102469_nungning20
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
ทรัพยากร
โครงการ
วิชา
วิทยาศาสตร์โลก
หัวข้อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เวลาสำหรับกิจกรรม
45-60 นาที

กิจกรรมนี้จะดูการทำขนมเพื่อสุขภาพง่ายๆ และผลผลิตในท้องถิ่นช่วยเศรษฐกิจของเราได้อย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กๆ เข้าใจถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งสามารถหมักได้และเหตุใดจึงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องโลกของเรา

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

อาหารที่เรารับประทานมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดี ปกป้องเราจากโรคภัยไข้เจ็บ และความเป็นอยู่โดยรวมของเรา

อาหารนำผู้คนและชุมชนมารวมกัน ทุกภูมิภาคมีผลผลิตในท้องถิ่นของตนเองซึ่งจะต้องสร้างมูลค่าและสร้างชื่อเสียง
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รักษางานในท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ดำเนินดำเนินงานควบคู่กัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบรรจุภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างมาก สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บนโลกของเรา

วัตถุประสงค์หลัก
  • เด็กๆจะได้ดูบรรจุภัณฑ์และเข้าใจถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • เด็กๆจะเข้าใจถึงความแตกต่างของระยะเวลาในการย่อยสลายระหว่างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกผ่านการทดลองและการสังเกตด้วยตนเอง
  • เด็กๆสามารถเห็นคุณค่าของวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นและเข้าใจแนวคิดเรื่องระยะทางของอาหาร
คำถามชี้นำ
  1. โภชนาการคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร
  2. เด็กๆ ชอบอาหารประเภทไหน อาหารประจำภูมิภาคหรือนานาชาติ
  3. ร้านค้า/ตลาดเกษตรกรในพื้นที่ของเราจะช่วยให้ประเทศของเราเติบโตได้อย่างไร

ผู้เขียน

Yoshida Menon, Preveena Nandakumar