แหล่งข้อมูล

เกาะไร้เเผ่นดิน

ระดับเริ่มต้น
An island without land… is? Photo: © iStock-911765310_Alexpunker
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
ทรัพยากร
โครงการ
วิชา
วิทยาศาสตร์โลก
หัวข้อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศ
เวลาสำหรับกิจกรรม
15-20 นาที

ดินชนิดต่างๆ เเหล่งน้ำมีความสำคัญต่อการอุปโภคบริโภคและการนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ วัฏจักรน้ำ อากาศ การกัดกร่อนของดิน เเละกระบวนการของน้ำในดินก่อให้เกิดเป็นพื้นผิวโลกเเละส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ชีวิตความเป็นอยู่ เเละสิ่งเเวดล้อม

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

เกริ่นนำความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของดินและน้ำ การทรุดตัวของพื้นดิน ดินและทรายกลายเป็นของเหลว เเละเรียนรู้ว่าการทรุดตัวของพื้นดินเเละแผ่นดินเหลวมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ โดยมีความยาวของชายฝั่งทั้งสิ้น 36,289 กิโลเมตร โดยมีความยาวเป็นอันดับ 5 ของโลก เเนวชายฝั่งของประเทศฟิลิปปินส์เป็นสัญลักษณ์ความเป็นอยู่ของชาวฟิลิปปินส์ รายล้อมไปด้วยการทำประมงในพื้นที่ต่างๆ การขนส่ง เเละการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในความท้าทายที่ประเทศนี้จะต้องพบเจอคือการทรุดตัวของพื้นดินเเละปัญหาเดินเหลว หลายๆ เมือง เเละหลายๆ เกาะในฟิลิปปินส์กำลังจมลง นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการบันทึกจำนวนของพื้นที่ในประเทศเเละพื้นที่ไกลจากชายฝั่งที่ประสบปัญหาเรื่องเเผ่นดินทรุดเช่นกัน การฟื้นฟูสภาพดิน นโยบายในการขุดเจาะน้ำบาดาลยังคงไม่ได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น ความตระหนักรับรู้ถึงปัญหาของผู้คนในประเทศเรื่องการทรุดตัวของพื้นดินก็ยังคงไม่เเพร่หลาย ส่วนมากเเล้วมักจะอ้างอิงถึงปรากฏการณ์เหล่านี้ว่าเป็นเรื่องของระดับน้ำทะเลที่ขึ้นสูงเเละเรื่องเล่านิทานชาวบ้าน โดยปฏิเสธที่จะบรรเทาปัญหาดังกล่าวผ่านการบริหารจัดการในพื้นที่เเละความพยายามในการกำหนดนโยบายท้องถิ่น กิจกรรมนี้มุ่งเน้นประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของดินเเละน้ำต่อความปลอดภัยในชุมชนเเละความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว การทดลองที่สามารถทำได้เองที่บ้านนี้จะช่วยให้ผู้ทำกิจกรรมเห็นภาพการขุดเจาะน้ำบาดาล การฟื้นสภาพดิน เเละการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่เหมาสม และส่งเสริมให้เกิดการถกปัญหาในเรื่องนี้จะนำพาให้เกิดความตระหนักรู้เข้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม (เรื่องน้ำ) เเละสามารถนำไปสู่การทบทวนนโยบายการจัดการทรัพยากรต่อไปด้วย

วัตถุประสงค์หลัก
 • เเนะนำผู้เรียนให้รู้จักการเคลื่อนที่ของดินเเละน้ำ ตามเเนวคิดพื้นฐานด้านอุทกธรณีวิทยา
 • ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ของการทรุดตัวของพื้นดินเเละวิธีการที่ทำให้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้บรรเทาลง
 • เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญของการพัฒนาโครงการ และการกำหนดหลักเกณฑ์ในการการสูบน้ำบาดาล หรือน้ำใต้ดินอย่างถูกต้อง
 • (สามารถเลือกทำได้) ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสภาพเเวดล้อมบริเวณชายฝั่งเเละนโยบายการจัดการน้ำ
คำถามชี้นำ
 1. เวลาฝนตก น้ำฝนไหลไปไหน
 2. คุณคิดว่าน้ำซึมลงพื้นดินมากเท่าไหร่ คิดว่ามีน้ำมากเเค่ไหนอยู่ใต้ดิน
 3. น้ำที่อยู่ใต้ดินมีผลกระทบต่อเรา
 4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาดินเเละน้ำมาผสมกัน ดินนั้นจะเปลี่ยนไปหรือไม่ มันจะค่อยๆ เปลี่ยนตอนที่เราใส่น้ำลงไปหรือไม่ หรือเกิดการเปลี่ยนทันที
 5. ดินเกิดจากอะไร มีดินที่เเตกต่างชนิดกันหรือไม่ แตกต่างอย่างไร ทรายกับกรวดต่างกันอย่างไร หิน โคลน ดินเหนียว เเละดินร่วนต่างกันอย่างไร ความรู้สึกตอนสัมผัสเป็นอย่างไร
 6. ทรายเปียกกับทรายเเห้งต่างกันอย่างไร (สังเกตจากลักษณะกายภาพที่มองเห็นเเละจากผิวสัมผัส) ดินร่วมเปียกกับดินร่วนเเห้งต่างกันอย่างไร
 7. น้ำมีวันหมดหรือไม่ น้ำบาดาลมาจากไหน

ผู้เขียน

Peter Jeffrey V. Maloles Philippines Representative Marine Science Institute, University of the Philippines Diliman https://www.usgs.gov/faqs/what-liquefaction?qt-news_science_products=7#qt-news_science_products