แหล่งข้อมูล

แผงวงจรไฟฟ้า

ระดับสูง
Circuit Workbench Photo: © iStock_luchschen
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...
ทรัพยากร
การทดลอง
วิชา
ฟิสิกส์
หัวข้อ
ไฟฟ้า
เวลาสำหรับกิจกรรม
60 นาที

จากการทดลองนี้ คุณจะเห็นว่าการถอดหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งออกจากวงจรอนุกรมจะทำให้หลอดไฟทั้งหมดดับ แต่การถอดหลอดไฟหนึ่งดวงหรือหลายดวงในวงจรคู่ขนานจะไม่ส่งผลต่อหลอดไฟที่เหลือ นอกจากนี้ คุณจะพบว่ายิ่งมีหลอดไฟในวงจรอนุกรมมากเท่าไหร่ แสงของหลอดไฟแต่ละดวงก็จะยิ่งหรี่ลงเท่านั้น ในขณะที่การเพิ่มหลอดไฟในวงจรขนานให้มากขึ้นกลับไม่ส่งผลต่อความสว่างของหลอดไฟทั้งหมด

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

จากการทดลองนี้ คุณจะเห็นว่าการถอดหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งออกจากวงจรอนุกรมจะทำให้หลอดไฟทั้งหมดดับ แต่การถอดหลอดไฟหนึ่งดวงหรือหลายดวงในวงจรคู่ขนานจะไม่ส่งผลต่อหลอดไฟที่เหลือ นอกจากนี้ คุณจะพบว่ายิ่งมีหลอดไฟในวงจรอนุกรมมากเท่าไหร่ แสงของหลอดไฟแต่ละดวงก็จะยิ่งหรี่ลงเท่านั้น ในขณะที่การเพิ่มหลอดไฟในวงจรขนานให้มากขึ้นกลับไม่ส่งผลต่อความสว่างของหลอดไฟทั้งหมด

คุณคิดว่าวงจรในบ้านของคุณเป็นการต่อแบบต่ออนุกรมหรือแบบขนาน? หากคุณเสียบปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังและวิทยุเข้ากับเต้ารับเดียวกัน วิทยุจะดับเมื่อขนมปังปิ้งเสร็จแล้วหรือไม่ การที่คุณสามารถเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านทีละชิ้นได้นั้นหมายความว่าวงจรที่บ้านของคุณถูกเชื่อมต่อแบบขนาน ไม่อย่างนั้น เมื่อหลอดไฟในบ้านดับหนึ่งดวงก็หมายความว่าดวงไฟอื่นๆ ทั้งหมดในวงจรเดียวกันก็จะดับลงด้วยเช่นกัน

ในบางตำรา ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าถูกกำหนดให้เป็นทิศทางที่ประจุบวกไหลไป ซึ่งจะไหลผ่านวงจรจากขั้วบวกไปยังขั้วลบของแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ประจุบวกไม่ได้เคลื่อนที่ อิเล็กตรอนที่มีประจุลบต่างหากที่เคลื่อนที่ มันไหลผ่านวงจรจากขั้วลบไปยังขั้วบวกของแบตเตอรี่ คำจำกัดความของคำว่ากระแสที่หมายถึงการเคลื่อนที่ของประจุบวกนั้นมีที่มาทางประวัติศาสตร์ และยังคงใช้กันอยู่ คำว่ากระแสในที่นี้มักจะเรียกว่า “กระแสแบบธรรมดา” ในบางสถานการณ์ (เช่น การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสารกึ่งตัวนำ สารละลาย และก๊าซ) ประจุบวกจะเคลื่อนที่จริงและมีส่วนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า การเริ่มต้นทดลองในวงจรอย่างง่ายนี้ เราจะสามารถจัดการกับการไหลของอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่า ในกิจกรรมนี้เราอาจใช้คำว่า “กระแส” และ “การไหลของอิเล็กตรอน” สลับกันได้

วัตถุประสงค์หลัก
  1. แผงวงจรอย่างง่ายนี้จะช่วยให้คุณได้ลองเชื่อมต่อไฟตกแต่งขนาดเล็กได้อย่างง่ายดายหลายแบบ และได้เรียนรู้คุณลักษณะของวงจรแบบอนุกรมและแบบขนาน
คำถามชี้นำ
  1. เกิดอะไรขึ้นกับหลอดไฟเมื่อคุณทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้ว มันส่องแสงจ้าหรือริบหรี่?
  2. ความสว่างของหลอดไฟดวงเดียวเมื่อเทียบกับความสว่างของหลอดไฟสองดวงแล้วเป็นอย่างไร?
  3. พฤติกรรมของหลอดไฟสองดวงแตกต่างจากหลอดไฟสามดวงที่เชื่อมต่ออย่างต่างกันกันอย่างไร?

ผู้เขียน

Exploratorium Teacher Institute https://www.exploratorium.edu/snacks/circuit-workbench