แหล่งข้อมูล

ทำน้ำให้บริสุทธิ์

ระดับเริ่มต้น
Water Purification Photo: © iStock Anatoliy Sizov
  • Health
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
ทรัพยากร
โครงการ
วิชา
ชีววิทยา เคมี
หัวข้อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในโครงการนี้ จะเป็นการสร้างเทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบง่าย ๆ และวัสดุตามธรรมชาติที่ปรับให้อยู่ในระดับของการทำให้บริสุทธิ์

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

การเข้าถึงน้ำสะอาดคือปัญหาหลักปัญหาหนึ่งที่หลายภูมิภาคต้องเผชิญอยู่ เมื่อน้ำเริ่มขาดแคลน เราจึงจำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการน้ำ โดยเฉพาะการทำน้ำสะอาด เราสามารถหาน้ำได้จากแหล่งที่หลากหลายหรือแม้กระทั่งจากน้ำทิ้ง ตัวอย่างเช่น หลายพื้นที่ในประเทศอินโดนีเซียมีการใช้เทคโนโลยีทำน้ำให้สะอาดด้วยวัสดุธรรมชาติกันมาเป็นเวลานานแล้ว น้ำสกปรกจากแม่น้ำสามารถนำมากรองให้สะอาดได้โดยใช้วัสดุต่างๆ เพื่อทำให้น้ำในหมู่บ้านและชุมชนสะอาด

เราสามารถสร้างเครื่องกรองน้ำให้สะอาดโดยใช้ตัวทำปฏิกิริยาและวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่าย ที่ปรับตามระดับของการกรองน้ำ

วัตถุประสงค์หลัก
  1. ใช้ความคิดเชิงวิพากย์ในการออกแบบจำลองอุปกรณ์ทำน้ำให้สะอาด
  2. เสริมสร้างความเข้าใจลักษณะการทำงานและฟังก์ชันของส่วนประกอบแต่ละส่วนของแบบจำลองอุปกรณ์ทำน้ำให้สะอาด
คำถามชี้นำ
  1. เมื่อทำการออกแบบเครื่องกรองน้ำจะต้องพิจารณาแง่มุมใดบ้าง
  2. ทำไมเราจึงใช้วัสดุเหล่านั้นในการกรองน้ำ
  3. แบบจำลองใดที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการกรองน้ำจากชุดอุปกรณ์ที่ให้
  4. สามารถเปรียบเทียบความขุ่นของน้ำก่อนและหลังการกรองได้หรือไม่

ผู้เขียน

Dr. Dharma Palekahelu, Dr. Ferdy Rondonuwu